ผู้ว่าฯประจวบฯนำคณะลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

ผู้ว่าฯประจวบฯนำคณะลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

ผู้ว่าฯประจวบฯนำคณะลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะบุคคลต่างๆ ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฺพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล

วันที่ 12 สิงหาคม 2561    สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   โดยบรรยากาศที่ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะคณะบุคคลต่างๆ ข้าราชการ  เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายแจกันดอกไม้สด พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง