รวบรวมเก็บโทรศัพท์เก่ามารีไซเคิลเปลี่ยนเป็นเงินซื้อหนังสือให้น้อง

รวบรวมเก็บโทรศัพท์เก่ามารีไซเคิลเปลี่ยนเป็นเงินซื้อหนังสือให้น้อง

เชียงราย-จัดโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ของมือถือเอาไปรีไซเคิลใหม่ เปลี่ยนเป็นเงินมาให้น้องน้อง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อเปลี่ยนเป็นหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการ  ร่วมมือกันจัดโครงการขึ้น เพื่อรวบเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ นำกลับไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจากการรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นทุน จัดหาหนังสือ ให้เด็กเพื่อการศึกษา  มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ที่ยังขาดแคลน ตามถิ่นทุรกันดาร เด็กจะได้รับประโยชน์จากหนังสือ เป็นสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก    จะช่วยให้เป็นการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นมิตร สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปโทรศัพท์เก่าๆโดยจะผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนด้วย ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคแล้ว จำนวนกว่า 420,000 เครื่อง   นายสุทธิพงษ์  กล่าวว่า  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ หากเราจัดการขยะเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม สารอันตราย โลหะหนัก สิ่งตกค้างอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจ จะหลั่งไหลลงไปสู่แหล่งน้ำและดิน

ก่อเกิดอันตราย เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วย   ทางหวัดเชียงราย บริจาคได้ที่ นางทัชชา สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ นักจัดรายการวิทยุที่ ปชส ข่าวสารนี้  เพื่อรวบรวมส่งให้ อบจ. เชียงราย ต่อไป หรือ ติดต่อ ดีเจหล้า  โทร.083-152-9188