องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ.กาญจนบุรี

ที่บริเวณวัดป่าเลไล ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดโครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ.กาญจนบุรี โดยในช่วงแรกพระราชวิสุทธิเมธีนั้งบนเสลียงนำหน้า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนาง รชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นั่งบนหลังช้าง ตามด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนที่นั่งช้าง ขี่ม้าและขึ้นเกวียน พร้อมทั้งเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่บริเวณการจัดงาน

จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสมภพ ธีรสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายวัตถุประสงค์  เนื่องด้วยจังหวัดกาญจนบุรี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ต่อเนื่องและยาวนาน มาทุกยุคทุกสมัย ปรากฏชัดเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองกาญจนบุรีก็กลายเป็นเมืองที่สำคัญขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน  ด้านตะวันตกของกรุงศรีอยุธยา

โดยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ โบราณสถานต่างๆยังคงปรากฏร่องรอยทั่วไปในจังหวัด  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ชุมชนหลายแห่งมีการพัฒนาเป็นเมืองอย่างเห็นได้ชัดในสมัยนั้น ซึ่งบ่งบอก ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา จากความเป็นมาดังกล่าว ทำให้ในปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรี

โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง ท่าม่วง พนมทวน ห้วยกระเจา และเลาขวัญ มีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถิ่นอันดีงามหลายประการ เช่นการแต่งกาย การประกอบอาหาร การประกอบอาชีพ การละเล่น การแสดง และความเชื่อต่างๆ ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ภาคภูมิใจ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไป ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อบูรณาการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ.วัดขุนแผน วัดแม่หม้ายเหนือ และวัดแม่หม้ายใต้ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน การแต่งกายแบบไทย การทำอาหารพื้นบ้าน และแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่