“ฉะเชิงเทรา”เมือง 3 น้ำ ภูมินิเวศน์เฉพาะตัวที่กำลังเปลี่ยนเมื่อน้ำเค็มไม่หนุน

ฉะเชิงเทรา เมืองสามน้ำ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม น้ำจืดผสมน้ำเค็มที่หนุนจากปากอ่าวไทยขึ้นตามลำน้ำบางปะกงทำให้เกิดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีระบบนิเวศน์เฉพาะตัว หลังการสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำบางปะกงในพื้นที่ จ.นครนายก สระแก้ว และฉะเชิงเทรา มีการเก็บกักและบริหารจัดการน้ำจืดลงสู่ลำน้ำบางปะกงส่งผลให้ปริมาณน้ำจืดจากด้านบนไหลลงสู่แม่น้ำสม่ำเสมอ น้ำเค็มจากทะเลไม่สามารถหนุนขึ้นตามลำน้ำ

ปี 2560/2561 นับเป็นปีแรกที่ลุ่มน้ำบางปะกงไม่มีน้ำกร่อย โดยเฉพาะย่านอำเภอบางคล้าที่เป็นแหล่งเพาะปลูกมะมะม่วง มะพร้าวอ่อน ที่ขึ้นชื่อและมีรสชาติเฉพาะตัวจากน้ำกร่อยจนหวั่นว่าเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจะสูญหายไป ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ต้องอาศัยน้ำกร่อยจากลำน้ำบางปะกงได้รับผลกระทบต้องซื้อน้ำเค็มมาเติมบ่อเลี้ยงกุ้ง นาข้าวที่ต้องการน้ำจืดกลับได้รับผลกระทบจากผักตบชวาที่ระบาดอย่างรวดเร็วอุดตันคลองส่งน้ำจากที่ไม่มีน้ำเค็มสลายผักตบชวา ที่หลายฝ่ายทั้งส่วนราชการ ชลประทาน คณะกรรมการจัดการน้ำ กลุ่มเกษตรกรกำลังหาทางแก้ไข

ติดตามรายการ “ติดเครื่องชุมชน77” เวลา 7.30-8.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี ทางไทยพีบีเอส

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น