ระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกรัชกาลที่ 3

ระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกรัชกาลที่ 3

ระนอง- (18 ก.พ 63) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิด”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางระนอง – หินช้าง “เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ (ท่าเรือน้ำลึก) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยมีนายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประธานองค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และพี่น้องจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

ด้วยการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางถนนระนอง-หินช้าง ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่กิ่งไม้ ฉีดล้างถนน//////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น