เทศบาลนครลำปางฉีดพ่นละอองน้ำล้างถนนลดปัญหาฝุ่น-หมอกควัน

ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาทุกปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งในตัวเมืองลำปาง เทศบาลบาลนครลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบที่อาจจะเกิดพี่น้องประชาชน  ทางดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง นำรถบรรทุกน้ำ และรถตรวจการณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกล้างถนนฉีดพ่นน้ำ เพื่อดับฝุ่นเพิ่มความชื้นในอากาศลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง

 

ซึ่งการปฎิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปางได้นำรถน้ำออกล้างถนนช่วงเวลากลางคืน ส่วนกลางวัน จะออกปฎิบัติฉีดพ่นน้ำตามจุดต่างๆ  เพื่อลดปริมาณฝุ่น และเพิ่มความชื้นในอากาศและเพื่อลดค่า pm 2.5 ในเขตเทศบาลนครลำปาง ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันเทศบาลนครลำปาง โทร 199 โทร 054- 237 226-7ความถี่ 162.5

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น