ทุ่มงบ 2 พันล้าน สร้างตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-เปิดตลาดกลาง ค้าส่งผัก-ผลไม้  แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของ จ.เชียงราย และใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เชื่อมต่อ อีสานตอนบน จีน ลาว เมียนมา ให้เป็นจุดศูนย์กลางจำหน่าย และ ส่งสินค้าเกษตร

6 ส.ค. 2561 ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงราย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี (ศรีเมือง), นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท เจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด และนายเฉลิมชัย สุภาวรรณ์ ผู้จัดการตลาดโชคเจริญพร ร่วมกันเปิดตัวแถลงข่าว “โครงการตลาดล้านเมือง  ตลาดกลางค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน” นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัทเจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด เปิดเผยถึงที่มาตลาดล้านเมือง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ บนเนื้อที่ 160 ไร่ จ.เชียงราย ว่า จ.เชียงรายมีศักยภาพเป็นหัวเมือง ของทางภาคเหนือ และเป็นอันดับต้นๆ ใกล้กับเชียงใหม่ นอกจากนี้ สินค้าเกษตรกรของ จ.เชียงราย มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี เช่น ข้าว  ผลไม้มีชื่อ ไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ ลำไย สับปะรด แต่มักพบกับปัญหาสินค้าเกษตรไม่ได้ราคา ที่สำคัญ คนในพื้นที่ จ.เชียงรายขาดโอกาสในเรื่องของอาหารสุขภาพ และอาหารปลอดภัย  จึงมานั่งวิเคราะห์ ว่าจะทำอย่างไรให้ จ.เชียงราย ที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นเมืองที่ชายแดน ติด เมียนมา ลาว และเชื่อมไปยังจีน  เหมาะสมที่จะมีตลาดค้าส่ง ค้าปลีกที่ดีมีความครบครัน เหมือนเช่นตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี  จึงได้เชิญผู้บริหารตลาดศรีเมือง  เข้ามาเป็นพันธมิตร พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดโชคเจริญพร ตลาดค้าส่งค้าปลีกเดิมในพื้นที่ มาร่วมกันวางแผนบริหารจัดการ จึงเกิดเป็นตลาดล้านเมืองขึ้นมาตลาดล้านเมือง นอกจากจะเป็นตลาดค้าส่ง ผักผลไม้แล้ว ยังมีโซนอาหารทะเล ที่นำเข้ามาจากรัฐจังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเล ทำให้คนเชียงราย มีอาหารทะเลบริโภคแบบสดใหม่ และยังมั่นใจได้ว่าผู้บริหารตลาดศรีเมือง จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเชียงราย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังใช้สารเคมีเกินขนาด จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากตลาดศรีเมือง ที่มีการควบคุมและดูแลสินค้าให้ปลอดสารพิษเป็นอย่างดี และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ จะได้ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรในพื้นที่” นายวิสารกล่าวนายวิสาร ยังกล่าวว่า สำหรับ จ.เชียงราย ร้อยละ 70 มีอาชีพทำเกษตร ดังนั้นตลาดล้านเมือง จะรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้สร้างรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ออร์แกนิค ผลไม้ปลอดสารพิษ ผลผลิตที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งจะมีการลงไปส่งเสริมในพื้นที่ ส่วนด้านการคมนาคมขนส่ง จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือ ในอำเภอเชียงแสน ดำเนินการโดย การท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ลงทุนหลายพันล้านบาท แต่การใช้บริการท่าเรือ ไม่เต็มศักยภาพ  ทางผู้บริหารจึงมีการหารือกัน และหวังว่า ท่าเรือแห่งนี้จะเป็นจุดนำเข้า ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค  ส่งออกเนื้อสัตว์จากประเทศไทย หรือสินค้าจากจีนลงมา ในรูปแบบแลกเปลี่ยนกัน โดยได้ทำการศึกษาดูงาน ระหว่าง ไทย ลาว เมียนมาแล้ว  เพื่อจะทำอย่างไรในการลดขั้นตอนการส่งออก และนำเข้า เพื่อการค้าขาย ต่อไปในอนาคตนายเฉลิมชัย สุภาวรรณ์ ผู้จัดการตลาดโชคเจริญพร กล่าวว่า สำหรับตลาดโชคเจริญพรตลาดกลางค้าส่ง ผัก ผลไม้ในพื้นที่ จ.เชียงราย  ดำเนินกิจการมาแล้ว 13 ปี ซึ่งตลาดเป็นแบบเช่าพื้นที่และกำลังหมดสัญญา ทีมผู้บริหารตลาดศรีเมือง จึงเข้ามาบริหาร พร้อมเปิดตัวตลาดล้านเมือง แห่งใหม่ เพื่อจะมาทดแทนตลาดเดิม ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่  ดังนั้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ไปสู่แนวทางที่ดีขึ้น เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางการค้า เพราะจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดน ติดต่อกับลาว เมียนมา ซึ่ง ตลาดล้านเมือง กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภค จะได้พบกับสาธารณูปโภค ที่ครบครันในจุดเดียว พร้อมที่จอดรถที่กว้างขวาง  ส่งผลให้เกษตรกร เป็นแม่ค้า พ่อค้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง“ตลาดล้านเมืองจะตอบโจทย์ ทุกอย่าง ส่งผลดีต่อชาวเชียงราย เพิ่มกำลังการผลิตสินค้า เพราะพื้นที่ จ.เชียงรายนั้น น้ำดี อากาศดี เพาะปลูกได้หมด และยังไม่มีกลุ่มทุนใหญ่ที่หนุนภาคการเกษตรอย่างจริงจัง  จะเป็นการส่งเสริมเกษตรกร ได้เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ แน่นอนว่า จะสร้างงานสร้างอาชีพ ในพื้นที่ ได้สินค้าที่สดและปลูกใหม่ สินค้า ดี ถูก ลดค่าขนส่ง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และส่งเสริมให้การค้าขาย จากแม่ค้าตัวเล็ก เพิ่มขึ้น กระจายสินค้าสู่ท้องถิ่น อย่างกว้างขวางในพื้นที่ภาคเหนือ และอีสานตอนบน” นายเฉลิมชัยกล่าวนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) กล่าวว่า ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี จะเป็นต้นแบบ ให้กับตลาดล้านเมือง เพราะตลาดศรีเมืองที่มีศักยภาพสูง เป็นศูนย์กระจายสินค้า อันดับ 2 ของประเทศไทย ด้วยปริมาณผลผลิตหมุนเวียน5,000-7,000 ตันต่อวัน ส่งสินค้าสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก ส่วนตลาดล้านเมือง จะเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของภาคเหนือ ที่มีศักยภาพสูงเทียบเท่ากับตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เน้นจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และราคายุติธรรม โดยผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพราะเตรียมสร้างศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร และปัจจัยการผลิต รวมถึงการตรวจสอบสารพิษในสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญภายในตลาดล้านเมืองจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน – อาคารสำนักงาน, ลานจอดรถ, ห้องน้ำ, ธนาคาร, ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงเครื่องชั่งกลาง เป็นต้นตลาดล้านเมือง จะพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งภาคเหนือมีพื้นที่การเกษตรกว่า 30 ล้านไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกผัก ผลไม้ และพืชไร่ ขณะที่ จ.เชียงราย ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง Logistic ทั้งน้ำ บก  อากาศ  เชื่อมไปยัง สปป.ลาว ผ่านทางแขวงห้วยน้ำทา มีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน และเป็นเมืองที่มีศักยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรสูง เมียนมา ผ่านทางรัฐฉาน ที่มีประชากรมากกว่า 6 ล้านคน และจีน ผ่านเส้นทางR3A และR3B ไปยังยูนาน คุนหมิง รองรับประชากรอีกกว่า 47 ล้านคน จึงเชื่อว่า ด้วยศักยภาพด้านพื้นที่ และการเป็นศูนย์กลาง Logistic เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต จะมีปริมาณสินค้าที่หมุนเวียนเข้าสู่ตลาดมากกว่า 10,000 ตันต่อวัน”  นายนภินทรกล่าวนายนภินทร ยังชี้ให้เห็นว่า ตลาดล้านเมือง ใน จ.เชียงราย มีความเหมาะสมที่จะเป็นตลาดกลางค้าปลีก และค้าส่ง ที่พร้อมรองรับผู้ประกอบการอย่างครบครัน  และมีความหลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล วัตถุดิบอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิด ที่สำคัญ จะมีตลาดเย็น เป็น Landmark แห่งใหม่ และจุดรวมสินค้า การพักผ่อน หย่อนใจ ชิม ช็อป เที่ยว ในบรรยากาศสุดชิลล์“ตลาดล้านเมืองจะเป็นตลาดกลางซึ่งจะเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ผัก ผลไม้ พืชไร่ อาหารทะเล และสินค้าทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นตลาดที่มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน พื้นที่สะอาด สะดวกสบาย ที่สำคัญตลาดล้านเมืองไม่ใช่พ่อค้าคนกลางแต่เป็นผู้จัดสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการและเป็นคนกลางในการจัดระบบการซื้อขาย ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการค้าเสรี และการมีส่วนร่วมสร้างให้ผู้บริโภคแข็งแรง ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นและทำเช่นนี้ตลอดไป” นายนภินทรกล่าวทั้งนี้ตลาดล้านเมืองตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ บนเนื้อที่ 160 ไร่ โดยพันธมิตรทั้ง 3 ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ดำเนินการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการภายในปี 2562 แบ่งเป็นอาคารผักและผลไม้ ประมาณ 50,000 ตร.ม. อาคารค้าปลีกประมาณ 6,000 ตร.ม. อาคารพาณิชย์และอาคารอเนกประสงค์ประมาณ 20,000 ตร.ม. ลานนานาชาติและลานค้าส่งสินค้าทะเล ประมาณ 20,000 ตร.ม. ตลาดเย็นไนท์มาร์เก็ตประมาณ 20,000 ตร.ม. ที่จอดรถและถนนโครงการรวมประมาณ 140,000 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 256,000 ตร.ม. ผู้สนใจสามารถสอบถาม และจองพื้นที่ ได้ที่สำนักงานตลาดล้านเมือง ในวันที่ 29 กันยายนนี้ เวลา 08.30-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 062-292-7755

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น