เตรียมพบกับ “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019”  27 ม.ค. 62

ขอนแก่นมาราธอน 2019

ขอนแก่น – จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen International Marathon 2019)” เป็นทีปี่ 16 หวังยกระดับนักวิ่งไทยสู่สากล  พัฒนามาตรฐานสู่รายการวิ่งระดับโลก

นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายอำนวยการเส้นทางวิ่ง ร่วมในพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen International Marathon 2018) โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการ นักวิ่ง และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ และพัฒนาส่งเสริมนักวิ่งไทยสู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors หรือ ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน และจะยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ โดยเป็นที่ทราบกันว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปีจะมีนักวิ่งจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ส่งผลให้ “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ชาวขอนแก่นให้ความสำคัญกับงานนี้เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการจัดกิจกรรมทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีประชาชนตื่นตัวกับการจัดการแข่งขัน มีอาสาสมัครทำงานในฝ่ายต่างๆ  บางส่วนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเอง และร่วมเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่ง  ตลอดเส้นทางการแข่งขันจะเห็นชุมชนรวมตัวกันออกมาต้อนรับนักวิ่งด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้วยความอบอุ่น

“ที่พิเศษในปีนี้เพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจนักวิ่งชาวไทย  ทั้งชายไทยและหญิงไทยที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในรุ่นมาราธอน ทางจังหวัดขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าภาพพาท่านไปสานฝันต่อที่โตเกียวมาราธอน ด้วยงบประมาณท่านละ 50,000 บาท  เพื่อให้งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นพื้นฐานผลักดันฝันของทุกคนให้ถึงเป้าหมาย  พัฒนานักวิ่งไทยของเราไปสู่แนวหน้าของโลก”  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

ด้านนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายอำนวยการเส้นทางวิ่ง กล่าวว่า เส้นทางวิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงบึงแก่นนครถึงวัดศรีนวล  เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีรถยนต์กีดขวางทางวิ่ง อาจทำให้นักวิ่งเกิดอุบัติเหตุ  แต่ยังคงระยะทางครบถ้วนเท่าเดิม ครั้งนี้มีการสำรวจเส้นทางวิ่งละเอียดมากขึ้น พยายามหาจุดบกพร่อง และติดไฟเพิ่ม หลีกเลี่ยงเส้นทางขรุขระ น้ำนอง เชื่อว่าความพร้อมเส้นทางเป็นเรื่องหลัก ทุกฝ่ายต่างเร่งแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นที่สุด

ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย สำหรับมหกรรมการวิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้  ได้ผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากทุกหน่วยงานในตำบลและอำเภอต่างๆ มาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการจราจรแก่นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน  มีการปิดถนนเพื่อใช้ในการวิ่งอย่างเป็นระบบ อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุอีกด้วย ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงมั่นใจว่าจะเป็นการตอกย้ำความเป็น “เดอะมาราธอน ซิตี้” อีกครั้ง”

ด้าน รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลก ได้รับการรับรองเส้นทางการวิ่งได้มาตรฐานจากองค์กรมาราธอนนานาชาติ หรือ AIMS โดยสิทธิประโยชน์จากการรับรองของ AIMS ทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลก

นับจากปี พ.ศ. 2547 ที่ได้มีการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาถึงปีที่ 16 สนามของเรามีพัฒนาการที่ดีและมีความก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการจัดการแข่งขัน การบริหารจัดการและการบริการนักวิ่ง รวมถึงจำนวนนักวิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา มีนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 40,000 คน ในส่วนของนักวิ่งต่างชาติมีจำนวนมากกว่า 40 ประเทศ

การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งนี้ได้มีการนำเทคโนโลยี Radio frequency identification หรือ RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยใช้ RFID ย่านความถี่ UHF ซึ่งจะมีแท็กที่มีคุณสมบัติกันน้ำติดไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคน ทำให้มีประสิทธิภาพสามารถอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนา Software ชื่อ KKU Time Tracking มานานกว่า 9 ปี  เพื่อสนับสนุนการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนนักวิ่ง รวมไปถึงการแสดงผลการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จะไม่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบดังกล่าว

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่าสิบปี  โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้โอกาสในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนาชาติ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักเรียน 5,000 คน จาก 48 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า “เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้”

ด้านระบบการแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่ง จำนวน 19 จุด และรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท  จำนวน 5 คัน  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งหมด 400 คน  ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และพนักงานกู้ชีพครบทีม รวมทั้งมีระบบการส่งต่อและโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการส่งต่อ ประกอบด้วย รพ.ศรีนครินทร์  รพ.ศูนย์ขอนแก่น (ศูนย์อุบัติเหตุระดับ Excellence center และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Pre –hospital Care  EMS) ที่ได้รางวัลระดับประเทศ) และศูนย์หัวใจสิริกิติ์

การจัดซุ้มอาหารแก่นักวิ่งหลังเส้นชัย ได้เตรียมปรุงอาหารสดใหม่ เพื่อบริการนักวิ่งทุกท่านอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีระบบคัดแยกผู้รับบริการตามประเภทการวิ่งทั้ง 4 ประเภท นักวิ่งคนสุดท้ายมีให้อาหารรับประทานแน่นอน

สำหรับปีนี้ผู้สมัครจะได้รับของที่ระลึกที่ออกแบบพิเศษ ทั้งเสื้อ เหรียญ และของที่ระลึกอื่นๆ โดยทีมออกแบบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้หยิบเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นมาใช้ในงานออกแบบ เช่น ไดโนเสาร์ภูเวียง พระธาตุขามแก่น ประตูเมืองขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำรูปแบบลายเส้น ตัวละคร ฉาก และ วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่อง “สังข์สินไซย”จากภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่ร่วม 200 ปี บนสิมอีสาน หรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ฮูปแต้ม” ของวัดชัยศรี และ วัดสนวนวารีพัฒนาราม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มาออกแบบสร้างเรื่องราวให้ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนในครั้งนี้ ทั้งชาวไทและชาวต่างชาติ นอกจากจะได้มาร่วมวิ่งแล้ว ยังได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานอีกด้วย

การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร  ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร   มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร  และ ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร  และเพื่อรักษามาตรฐานและการดูแลนักวิ่งได้อย่างทั่วถึง  ปีนี้จึงเป็นปีแรกที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดให้จำกัดจำนวนนักวิ่งในแต่ละประเภท ได้แก่ นักวิ่งระยะมาราธอนรับ 2,000 คน  ฮาล์ฟมาราธอน รับ 3,000 คน  และมินิมาราธอน รับ 7,000 คน  ส่วนประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ หรือ Fun Run ไม่จำกัดจำนวน

โดยผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และ มินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง โดยผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี สมัครครึ่งราคา และ ผู้สมัครอายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี

ทั้งนี้ได้เริ่มรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ khonkaenmarathon.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา และจะรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้  สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้ามาสมัครด้วยตัวเอง สามารถสมัครได้ที่กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่อาคารพลศึกษา (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ มข.) ในเวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงคือช่วงที่ 1 วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561 และ ช่วงที่ 2 วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีอัตราค่าสมัครในราคาพิเศษสำหรับท่านที่สมัครก่อน เช่น ระยะมาราธอน ถ้าสมัครภายในเดือนสิงหาคม ค่าสมัคร 800 บาท  ฮาล์ฟมาราธอน 600 บาท และมินิมาราธอน 450 บาท  ส่วนนักเรียนสาธิต มข./นักศึกษา มข. ทุกระดับและสถาบันอื่น ค่าสมัคร 150 บาททุกระยะและราคาเดียวเท่านั้น  โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1-30 พ.ย. 2561

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่