อำเภอห้างฉัตรลำปางบูรณาการทำแนวกันไฟป้อง กันปัญหาหมอกควันไฟป่า

เมื่อวันที่​13​ก.พ.2563​ นายวรายุทธ ค่อมบุญ  นายอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ปะรามา นายกอบต.เวียงตาล พร้อมจิตอาสาพระราชทาน สวนป่าทุ่งเกวียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านทุ่งเกวียน ม.6  ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้ร่วมแรงร่วมใจทำแนวกันไฟบริเวณ ท้ายหมู่บ้านทุ่งเกวียนเขตอุทยานเขตป่าสงวน ติดต่อรักษาพันธ์ป่าดอยผาเมืองจ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่

นายวรายุทธ ค่อมบุญ  นายอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปางเปิดเผยว่าอำเภอห้างฉัตรได้บูรณการร่วมกับอบต.เวียงตาล สวนป่าทุ่งเกวียนเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขา เขตอุทยานเขตป่าสงวน โดยเฉพาะบ้านทุ่งเกวียนมักจะเกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจำจึงมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขไฟป่า ร่วมกันทำแนวกันไฟทำถนนแนวกันไฟเพื่อป้องกันลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายวรายุทธ ค่อมบุญ  นายอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปางเปิดเผยว่าอำเภอห้างฉัตรได้บูรณการร่วมกับอบต.เวียงตาล สวนป่าทุ่งเกวียนเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขา เขตอุทยานเขตป่าสงวน โดยเฉพาะบ้านทุ่งเกวียนมักจะเกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจำจึงมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขไฟป่า ร่วมกันทำแนวกันไฟทำถนนแนวกันไฟเพื่อป้องกันลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น