กรมอุทยานฯ เสริมเขียวเล็บ อุดช่องโหว่ทางคดี ผนึกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ดิ้นไม่หลุด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์2563 ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร H.A. Slade กรมอุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยพันตำรวจโท วรรณพงศ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และโดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือนิติวิทยาศาสตร์ด้านคดีว่าด้วยการป่าไม้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ อันเป็นผลมาจากในปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมด้านการป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกิดขึ้นเป็นคดีความนั้น หลายคดีเป็นที่สนใจของสังคม อีกทั้งคดีมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการสืบสวน สอบสวน จึงเป็นความร่วมมือของสองหน่วยงานที่จะได้พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด

ภายในห้องแลป ตรวจหา DNA ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้อแลปกรมอุทยานฯ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า ได้ให้ข้อมูลว่า แม้ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าละพันธุ์พืช จะมีศักยภาพในการตรวจพิสูจน์ ยืนยัน DNA ของพืชป่าหรือสัตว์ป่าที่เป็นคดีความอยู่แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่กรมอุทยานฯยังไม่ชำนาญคือการ ตรวจหาเชื่อมโยงไปถึงบุคคลกระทำความผิดนั้น ซึ่งในส่วนนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นการถ่ายถอดความรู้และเทคนิคซึ่งกันละกัน โดยมีระยะเวลา 5 ปี ในการร่วมมือกัน ซึ่งภายในระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้เกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งต่อไปในหลายคดีความเกี่ยวกับพืชป่าและสัตว์ป่า จะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามายืนยันความถูกต้องและเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการทางคดีต่อไป…@

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น