พระช่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

พระช่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง พระพรหมเสนาบดีลงผูกผ้าสามสีเอาฤกษ์เอาชัย


พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมคณะ เดินทางมายังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อร่วมทำพิธีบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขา และ ชมการขุดเจาะบ่อบาดาล ในโครงการ ทอดผ้าป่า รวมน้ำใจต้านภัยแล้ง โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวิโร) พระราชาคณะเจ้าคณะรองกรรมการมาหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 เข้าร่วมผูกผ้าสามสี เอาฤกษ์เอาชัย และชมการขุดเจาะในครั้งนี้


พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทได้ทำการสำรวจหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตอำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทเล็งเห็นถึงภาวะความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากวิกฤตภัยแล้ง จึงจัดทำผ้าป่าต้านภัยแล้ง ขณะนี้รวบรวมเงินได้กว่า 5 แสนบาท สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ประมาณ 5 บ่อ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 10 บ่อ ใช้งบประมาณบ่อละ 1 แสนบาท โดยพระมงคลกิจโกศล วัดเทพหิรัณย์ ท่านรับไป 4 บ่อ เจาะเสร็จแล้ว 3 บ่อ คือที่วัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา วัดหนองเด่นและวัดวังคอไห อำเภอเนินขาม ส่วนคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท หาทุนอีก 6 บ่อ ขณะนี้มีงบประมาณ 5.3 แสนบาท เป็นศรัทธาของชาวบ้านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งคาดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเน้นช่วยเหลือวัดกับโรงเรียนเป็นหลัก เลือกวัด/โรงเรียนที่มีความจำเป็นและมีที่ตั้งแท็งก์น้ำ ชาวบ้านจะได้อาศัยได้ใช้น้ำด้วย


สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น ม.6 จำนวนกว่า 800 คน ประสบภัยแล้งและได้ร้องขอมาทางคณะสงฆ์ จึงดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ พบตาน้ำในความลึก 140 เมตร สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น