แถลงข่าว งานนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง แถลงข่าวการจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 63

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง พร้อมด้วย นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง ว่าที่ รต.ภานุวัฒน์ ขัดนาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน นายสมนึก คำฝั้น นายก อบต.ม่วงตึ๊ด พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายก อบต.ฝายแก้ว นายเรวัตร พรหมอารีย์ สจ.เขตอำเภอภูเพียง นางภัทรกร ชัยวัฒนกูล ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ร่วมกันแถลงข่าว ในครั้งนี้

พระชยานันทมุนี ผศ.ดร.กล่าวว่า เนื่องด้วยวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งเป็นองค์พระมหาเจดีย์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองน่านมาแต่ช้านาน ในโบราณตามกาลประเพณีถือว่าเป็นพระมหาธาตุ 1 ใน 12 นักษัตร ตรงกับปีเถาะ หรือปีกระต่าย

ตามหลักฐาน ในหนังสือราชวงษ์ปกรณ์พงษาวดานเมืองน่านได้จารึกชื่อว่า พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง นับแต่ในสมัยพญาครานเมือง เจ้าเมืองวรนคร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพิมพ์เงินพิมพ์คำ จากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ บนดอยภูเพียงนี้ นับอายุกาลได้ 600 กว่าปี ถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง จึงได้มีมติจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการ พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งขึ้น ตามโบราณประเพณีการนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในวันเพ็ญเดือน 4 ใต้ หรือตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ ในปี 2563 ตรงกับวันที่ 2-8 มีนาคม 2563

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยขบวนหลวง และขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ 15 อำเภอ อัญเชิญผ้าไตร ผ้าห่ม น้ำสรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มีนาคม 2563 การประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง อำเภอภูเพียง วันที่ 8 มีนาคม 2563.

ภาพ/ข่าว โดย น่าน 77ข่าวเด็ด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น