พุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

นราธิวาส-พุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รอบฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปที่ประทับกลางแจ้งขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในภาคใต้

วันนี้ (8 ก.พ. 63) ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมมานุกูล เจ้าคณะตำบลลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธี สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

โดยในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายฆราวาส ได้กล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา แสดงประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา
จากนั้นได้ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำบุญเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่หากวันเพ็ญเดือน 3 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน เลื่อนเป็นเดือน 4 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชา คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ โดยสรุปว่าให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งพุทธสาสนิกชนจะได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และประกอบศาสนกิจ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ซึมซับรับกระแสแห่งธรรม และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น