คัดกรอง โรคปอดอักเสบ ผู้ค้าสลาก วังสะพุง 3,000 คน จากเชื้อไวรัสโคโรนาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ตลาดของบริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด และตลาดสหกรณ์การเกษตร อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน เปิดการคัดกรองโรคปอดอักเสบ   จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล” ในพื้นที่ อำเภอวังสะพุง ในตลาดของบริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้จำหน่ายล๊อตเตอรี่ รายใหญ่ และรายย้อยมากที่สุดในประเทศไทย

สำหรับ ตลาดของบริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด และตลาดสหกรณ์การเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นตลาดนัดล๊อตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีผู้ประกอบการล็อตเตอรี่ กว่า 20,000 คน เดินทางมาซื้อขาย มีเงินหมุนเวียนแต่ละฮวดไม่ต่ำกว่า 2 ,000 ล้านบาท ต่องวด เดินทางมาซื้อขายแลกเปลี่ยนล็อตเตอรี่จากทั่วประเทศ  จึงทำให้เกิดความเสี่ยง ในเรื่องการติดต่อ จากเชื้อไวรัสโคโรนาฯ เพื่อเป็นการป้องกัน จึงจัดกิจกรรม เปิดการคัดกรองโรคปอดอักเสบ  จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นายรณรงค์  ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์  ประเทศจีน ขณะนี้พบผู้ป่วยในอีกหลายเมืองของประเทศจีน  รวมถึงต่างประเทศ  เช่น  ประเทศไทย  ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น  โดยผู้ป่วยที่พบในต่างประเทศ ยังมีความเชื่อมโยงกับเมืองอู่ฮั่นประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้ว 25 ราย ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 540 ราย และยังพบการติดเชื้อจากการสัมผัสจากคนสู่คนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในส่วนอำเภอวังสะพุง    มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่  คือ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตอำเภอวังสะพุงมีผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวนประมาณ  6,350 ราย ที่ลงทะเบียนและกว่า 30,000 คนที่เป็นผู้ข่ายรายย่อย ขายแร่ ทั่วประเทศ ดังนั้น ทางอำเภอและทางโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข จึงได้จัดกิจกรรม  “การคัดกรองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล”ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ เพื่อบูรณาการ  การดำเนินงานในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน   ตามมาตรการ  การคัดกรองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ จัดกิจกรรมการคัดกรองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่  ส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามโรคเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุง  และสื่อสารมาตรการควบคุมป้องกันโรคผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ  นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ   (พชอ.)  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

นายรณรงค์  กล่าวต่ออีกว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการและ  องค์กรเอกชนในเขตอำเภอวังสะพุงทุกแห่ง เทศบาลเมืองวังสะพุงเทศบาลตำบลศรีสงคราม โรงพยาบาลวังสะพุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสหกรณ์การเกษตรอำเภอวังสะพุง จำกัด และตลาดของบริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น