พัฒนาสังคมฯ เลย จัดใหญ่ ประกวดธิดาดอกฝ้ายบานฯและแม่สาว ลูกสวย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดผู้สูงอายุ “ธิดาดอกฝ้ายบานฯ” และการประกวด “แม่สาว ลูกสวย” โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการประกวดผู้สูงอายุ “ธิดาดอกฝ้ายบานฯ” ประเภทผู้สูงอายุ 60-69 ปี และประเภทผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการประกวด “แม่สาว ลูกสวย” ผู้เข้าประกวดเป็นคู่แม่ลูกสืบสายโลหิต คุณแม่สาวมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และลูกสวยอายุระหว่าง 15-24 ปี  ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

นายณัฐพงษ์ พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเลย   กล่าวว่า การประกวดผู้สูงอายุ “ธิดาดอกฝ้ายบานฯ” และการประกวด “แม่สาว ลูกสวย   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทเลย  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างผาสุก และเพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวด และ นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมเป็นคณะกรรมการและสนับสนุนรางวัลในการประกวดครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น