พสกนิกรสระแก้ว 1,200 คน ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา บ้านแก้ง-น้ำตกน้ำโตน

สระแก้ว – พสกนิกรสระแก้วร่วมปั่นจักรยาน 1,200 คัน เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เส้นทางบ้านแก้ง-น้ำตกน้ำโตน-บ้านคลองหมากนัด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีของประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เส้นทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง – น้ำตกน้ำโตน บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว ระยะทางกว่า 40 กม. ซึ่งมีสภาพความเป็นธรรมชาติที่สวยงามในปัจจุบัน โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ นายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน

นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กล่าวว่า อบต.บ้านแก้ง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อปพร. อสม. กลุ่มสตรี และประชาชนชาวบ้านแก้ง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจักรยานแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และสร้างความสามัคคีของประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกายและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านแก้ง คือ น้ำตกน้ำโตน อีกด้วย

ทางด้าน นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ล้วนมีความปลาบปลื้มโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น