ระนอง ตรวจเข้มคัดกรองผู้เดินทางชาวจีนผ่านด่านชายแดน

ระนอง ตรวจเข้มคัดกรองผู้เดินทางชาวจีนผ่านด่านชายแดน

ระนอง-นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น.ทีมสาธารณสุข จ.ระนอง พร้อม จนท. ตรวจคนเข้าเมืองระนอง ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทางชาวจีน ณ จุดผ่านแดนถาวรท่าเรืออันดามัน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง เพื่อคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่โดยสารมากับรถตู้ก็จะต้องตรวจคัดกรองด้วยทั้งหมดเช่นกัน

 

โดยเป้าหมายการตรวจหลักคือนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งรับรายงานว่าจะมีการเดินทางผ่านแดนในช่วงเช้าวันนี้ โดย จนท.ได้ดักรอที่จุดผ่านแดน และขอทำการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 11 คน ซึ่งแบ่งเป็นเด็ก 4 คน  ผู้ใหญ่ชาย หญิง 7 คน พบว่าทุกคน ปกติ ไม่มีไข้ หรือไม่สบาย โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยผลการเฝ้าระวังคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจ.ระนองผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทย ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งผ่านสนามบินระนอง และผ่านด่านชายแดนระนองยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ประการใด

นอกจากนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ทาง จนท.ทีมงานสาธารณสุขระนอง โดยโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง และ รพ. สต. ทุกแห่ง มีระบบ คัดกรอง /เฝ้าระวัง /และมุมให้ความรู้ ผู้ป่วยปอดอักเสบเชื้อโคโรนา และ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพในทุกวันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สำหรับการปฏิบัติตัวของประชาชน ในการเฝ้าระวังและรับมือไวรัสโคโรนา คือการพักผ่อนให้เพียงพอ เน้นการล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  ถ้าไปที่ฝูงชน แออัดใส่ผ้าปิดจมูก เป็นหวัดไม่สบาย พักผ่อนอยู่บ้าน และ พบแพทย์ถ้าไม่ดีขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น