ขอนแก่นเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่

ไวรัสโคโรน่า

ขอนแก่น–สาธารณสุขตรวจคัดกรองผู้โดยสารจากดอนเมืองและรถโดยสาร สปป.ลาว ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า ขณะที่ ม.ขอนแก่น ให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงหยุดเรียน 14 วัน

วันนี้ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพื่อตรวจติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย จนท.จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการคัดกรองผู้โดยสารทั้งหมดตามเกณฑ์การคัดกรองของกรมควบคุมโรค จากผู้โดยสารที่โดยสารรถจากต้นทาง สปป.ลาว มายังสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนที่เดินทางระหว่างประเทศ  ทางระบบขนส่งสาธารณะ เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมอบเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีช่องทางที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่ 2 ช่องทาง คือ รถโดยสารระหว่างประเทศจาก สปป.ลาว ที่เข้ามายังจังหวัดขอนแก่น และเที่ยวบินต่างๆ จำนวนประมาณ 8 เที่ยวบิน ที่บินตรงจากสนามบินดอนเมืองมายังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเส้นทางที่บินจากสนามบินดอนเมือง จะมีจุดคัดกรองที่ดอนเมือง

และหากมีผู้โดยสารเครื่องบินกลุ่มเสี่ยงที่บินตรงมายังจังหวัดขอนแก่น  ทางสนามบินขอนแก่นจะได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ส่วนการดำเนินการตรวจคัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถไทย-ลาว ต้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มายังจังหวัดขอนแก่น ได้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการตรวจคัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ขอนแก่น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน

ทั้งนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือทบทวนบทบาทการควบคุมการแพร่ระบาด เน้นย้ำคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหากพบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และได้มีพื้นที่เตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และห้องควบคุมการติดเชื้อแบบแรงดันลบและชุดหน้ากาก N95 และชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกและปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย  ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหากเข้าไปอยู่ในแหล่งชุมชน พร้อมย้ำว่า จังหวัดขอนแก่นยังไม่พบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด  นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้สั่งการไปยังทุกอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ ในการตั้งจุดประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ ในกรณีที่มีชาวขอนแก่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคอีกด้วย

ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีนักศึกษาจีนกำลังศึกษาอยู่จำนวนมาก ได้มีประกาศฉบับที่ 195/2563 เรื่องให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด โดยให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีอาการใด ๆ หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา โดยแจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรก

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ นักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว  หากมีกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือคนจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย ขอความร่วมมือให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเป็นปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น