ตราด-สำรวจผลผลิตครั้งแรก ปี’63 ทุเรียน,เงาะ,มังคุด เพิ่ม 15 %

เกษตรจังหวัดตราด คาดการณ์ผลผลิต 4 ชนิดครั้งแรก พบทุเรียน-เงาะ-มังคุด เพิ่ม 15 % ส่วนลองกองลดลง

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ออกมาเปิดเผยข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร 4 ชนิดของจังหวัดตราด คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอก จากการลงพื้นที่สำรวจผลผลิตครั้งแรกเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ทุเรียนมีผลผลิตจำนวน   56,406 ตัน เงาะมีผลผลิตจำนวน 95,916 ตัน มังคุดมีผลผลผลิตจำนวน 37,245 ตัน และลองกอกมีผลผลิต 3,733 ตัน

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า หลังจากนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบเมื่อปี 2562 ปรากฏว่ามีทุเรียน เงาะและมังคุด มีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 15 %  โดยทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 8,200 ตัน เงาะเพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 ตัน มังคุดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 2,600 ตัน ลองกองลดลงประมาณ 100 ตัน

“ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดลงนั้น มีปัจจัย 3 อย่าง คือ เกษตรจังหวัดตราด หันมาปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นผลมาจากการโค่นต้นยางพาราและต้นปาล์ม หนีราคาตกต่ำ ประกอบกับมีความต้องการทุเรียนจากในประเทศและต่างประเทศอย่างประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ราคาทุเรียนนั้นมีราคาสูงขึ้นในทุก ๆ ปี นอกจากนี้เมื่อปลายเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ภูมิอากาศของจังหวัดตราด มีความเหมาะสมจากความหนาว ทำให้ดอกของผลไม้นั้นออกได้ดีมากขึ้น”นายมงคล กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จะลงสำรวจผลผลิตอีกครั้งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ อาจจะมีผลผลิตเพิ่มหรือลดลงก็ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดตราดกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ที่ผลไม้กำลังต้องการใช้น้ำอย่างมาก หากสวนในไม่มีน้ำเพียงพอ จะทำให้ผลผลิตนั้นลดลงไปด้วย

สำหรับจังหวัดตราดในปี 2563 จากการผลสำรวจของสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พบว่า
ทุเรียนมีพื้นที่ปลูก จำนวน 45,229 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 5,312 ไร่ โค่น 522 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 56,406 ตัน
เงาะมีพื้นที่ปลูกจำนวน 53,529 ไร่  เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 1,458 ไร่ โค่น 519 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 95,916 ตัน
มังคุดมีพื้นที่ปลูกจำนวน 39,233 ไร่  เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 384 ไร่ โค่น 74 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 37,245 ตัน
ลองกองมีพื้นที่ปลูกจำนวน 7,530 ไร่  เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ 3 ไร่ โค่น 770 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 3,733 ตัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น