ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 คึกคัก นักวิ่งจากชมรมต่างๆ​ เข้าร่วมกว่า 1200 คน

ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 คึกคัก นักวิ่งจากชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 1,200 คน

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่บริเวณริมเขื่อนเทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 โดยมี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลตำบลธัญบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม ถิ่นบัวหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และก่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพกับประชาชนสำหรับการแข่งขันถิ่นบังหลวงมินิมาราธอนในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และการแข่งขันวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คน

“ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีและสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และประชาชนตลอดมา ควบคู่กับภารกิจหลัก เพื่อความสุขของคนไทย” นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น