วิ่งเติมเงิน…มูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า….เขาสกฮาฟมาราธอน ครั้งที่

26 ธันวาคม.2563

เขื่อนรัชประภา จสุราษฏร์ธานี.

….นักวิ่งกว่า 5,000 ,คน..พร้อมใจกันวิ่งเพื่อเติมเงินให็มูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า..ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนดูแลของกรมอุทยาน  กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก  บนเส้นทางวิ่งที่สวยงามของเขื่อนรัชประภา  โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าก่ารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม….นายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี..ร่วมในงานดังกล่าว…

  • cof

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

แสดงความคิดเห็น