สวนฉลาด! สมาร์ทฟาร์ม รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ควบคุมร้อนเย็น อัตโนมัติ เจ้าของสวนอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก!

สมาร์ทฟาร์ม

อุบลราชธานี – วิศวะ ม.อุบลฯ ผุดไอเดีย! สมาร์ทฟาร์ม ความหวังใหม่เกษตรกรไทย

สมนึก เวียนวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงแนวคิดจุดเริ่มของสมาร์ทฟาร์ม ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพได้จริง ประจวบกับเกษตรกรสมัยใหม่หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเข้าทางกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้และสามารถช่วยเกษตรกรได้ ดังนั้นทางสาขาจึงพยายามประยุกต์อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีให้ใช้งานง่ายขึ้นเกษตรกรเข้าถึงจับต้องได้

ปัจจุบันเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปมักจะกลัวการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้ผลิตตัวควบคุมสมาร์ทฟาร์มแบบง่ายขึ้นเป็นตัวแรก “ไทม์เมอร์คอนโทรล” สำหรับคนที่ยังไม่เก่งเทคโนโลยีมากหนักมีระบบควบคุมเวลา 16 โปรแกรมยกตัวอย่างเช่น กรณีเปิด-ปิด การรดน้ำในฟาร์ม สามารถกำหนดเวลาที่ต้องการได้ ด้านการทำงานของตัวเครื่องจะมีโปรแกรมตั้งเวลาเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ที่เกษตรกรต้องจะสั่งงานซึ่งตัวควบคุมชนิดนี้เป็นควบคุมพื้นฐาน

ถนัดมาตัวที่สองจะมีระบบควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นมีระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และตัวเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิความชื้นสามารถควบคุมปั๊มน้ำขณะที่ความชื้นในฟาร์มมีน้อย ซึ่งระบบทำงานสามารถสั่งการอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มเห็ดที่มีความต้องการความชื้นสูง ทั้งนี้เราสามรถตั้งค่าให้เครื่องควบคุมปล่อยความชื้นเพิ่มได้ตามความต้องการเกษตรกร

ส่วนตัวที่สามจะมีความพิเศษขึ้นคือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมสามารถเชื่อมตัวสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสัญญาณบลูทูธ ขณะที่ตัวเครื่องเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตข้อมูลก็จะถูกบันทึกขึ้นระบบออนไลน์เกษตรกรสามารถอ่านค่าต่างๆได้ทุกที่ได้ทุกเวลา นอกจากยังสามารถเขียนโปรแกรมสั่งการเครื่องให้ทำงานตามต้องการได้ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิชันดูค่าอุณหภูมิ ต่อมาตัวที่สี่เป็นตัวที่มีระบบสำเร็จรูปแบบเกษตรกรเพียงแค่เชื่อมต่อตัวควบคุมเข้ากับแอปพลิชัน โดยระบบสามารถสั่งการวัดค่าความชื้น,เปิด-ปิดปั๊มน้ำ,เติมปุ๋ย,เปิดปิดไฟ ผ่านระบบแอปพลิชันได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฮมได้

และตัวสุดท้ายเป็นเครื่องที่ไฮเทคโนโลยีมีการเพิ่มหน้าจอสัมผัส สามารถใช้มือสัมผัสเหมือนสมาร์ทโฟนมีระบบคอมพิวเตอร์สั่งการทั้ง Auto และ Manual นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างและค่าอุณหภูมิได้ทั้งจากหน้าจอตัวเครื่องหรือเว็บไซต์บราวเซอร์

สมนึก เวียนวัฒนชัย ยังเล่าถึงความภูมิใจของการทำสมาร์ทฟาร์มครั้งนี้ว่า ดีใจที่เห็นนักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนมาใช้ทำงานจริงและได้รับการร่วมมือจากหลายส่วนทั้งเกษตรกรและคณะเกษตรศาสสตร์ โดยในอนาคตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มให้แข็งแกร่งก่อนจะขยายฐานออกไปสู่เกษตรกรจริง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการทำเกษตรกรรมและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น