ปราจีนบุรีเร่งบูรณาการทุกภาคส่วน รณรงค์ลดละอองฝุ่น PM 2.5

ปราจีนบุรี – หน่วยงาน จ.ปราจีนบุรี เร่งบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ลดละอองฝุ่น PM 2.5 ฉีดพ่นน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้า แจกหน้ากากอนามัยกับประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 จัดให้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและรณรงค์การลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ,มทบ.12 ,ร.2 พัน 2 รอ. ,อำเภอศรีมหาโพธิ์ ,รพ.ค่ายจักรพงษ์ ,รพ.ศรีมหาโพธิ ,อบต.ท่าตูม ,ตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ,เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทำกิจกรรมลดฝุ่น PM 2.5 ที่บริเวณ สวนหน้านิคมอุตสาหกรรม 304 และบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโปร่งไผ่ โดยมีการทำกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฉีดพ่นน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณสวนหน้านิคมอุตสาหกรรม 304 กิจกรรมล้างพื้นผิวจราจร จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณถนนหน้านิคมอุตสาหกรรม 304 จุดที่ 2 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งไผ่ กิจกรรมตรวจจับยานพาหนะที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน โดยร่วมตรวจจับกับขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ กิจกรรมให้คำแนะนำป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ปราจีนบุรี ตามพื้นที่รอบนอก ยังพบว่า มีหมอกควันจากการเผาวัชพืชต่าง ๆ ส่งผลให้ในพื้นที่แทบทุกอำเภอยังมีควันมาก ในส่วนไร่อ้อยในแถบ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี ยังคงมีการเผาไร่อ้อยอยู่เป็นระยะ ๆ แม้ว่าทางการจะทำความเข้าใจแล้วก็ตาม ชาวไร่อ้อยก็ยังคงเผาไร่อ้อยอยู่ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อไว้ตออ้อยรุ่นต่อไป ทำไร่อ้อยครั้งหนึ่งสามารถอยู่ได้สามปี แม้ราคาอ้อยจะขายได้แค่ตันละ 700 กว่าบาท ก็ต้องทำต่อไป

—————————-
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์, ลักขณา สีนายกอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น