จังหวัดพังงาเข้าร่วมประกวด “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE”ระดับประเทศ

จังหวัดพังงาเข้าร่วมประกวด “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE”ระดับประเทศ

จังหวัดพังงาเข้าร่วมประกวด “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ระดับประเทศ ประจำปี 2561 รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เข้าร่วมการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน

           นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ กล่าวว่า ในปีนี้ จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพังงาผ่านการประกวดในระดับภาค ได้เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ รวม 4 ประเภท ประกอบด้วยจังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา  เข้าประกวด ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมชนบางมรา ตอตั้ง อ.ตะกั่วป่า เข้าประกวดในกลุ่ม ชุมชนต้นแบบระดับเพชร ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เข้าประกวดในกลุ่ม สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) อ.คุระบุรี เข้าประกวดในกลุ่ม สถานประกอบการดีเด่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

              การจัดมหกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ถือเป็นการสานต่อพระราชดำริตามแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และประกาศถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ที่เข้าสู่ปีที่ 16 เป็นเวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค ได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยปีนี้มีจังหวัดและชมรมเข้าประกวดผลงานรอบตัดสินระดับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 336 แห่ง ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่