เอกชนฟันธงอีก 3 ปีค้าชายแดนแม่สอดพุ่ง 1 ล้านล้านบาท

เอกชนฟันธงอีก 3 ปีค้าชายแดนแม่สอดพุ่ง 1 ล้านล้านบาท

เอกชนนักลงทุนตาก ฟันธง อีก 3 ปี ข้างหน้าค้าชายแดนแม่สอด ทะลุ 1 ล้านล้านบาท หลังเปิดตัว กลุ่มนักธุรกิจชาวไทย-เมียนมาร์   ลงทุนทำธุรกิจการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว และระบบขนส่ง โลจิสติกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  ที่โรงแรมแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลรีสร์อท ตำบลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ,  นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ,  นายราเชนทร์  สุวรรณโชคสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และผู้แทนจากองค์กรธุรกิจต่างๆ ฝ่ายปกครอง และผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อ.แม่สอด ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ( เอ็มโอยู. )  ระหว่างนายรชต ทีปต์ศิริ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท R GLOBAL  Group และกรรมการบริหาร R GLOBAL- WE ARE THE SUPPLY CHAINS INDUSTRY , พันธมิตรด้านเทคโนโลยี. กับ นายทุนส่วยหลิ่น นักธุรกิจรายใหญ่ใน จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา พร้อมพันธมิตรฝ่ายเมียนมา ทั้งนี้เพื่อการลงทุนร่วมกันในด้านระบบ Supply Chains ที่เอื้อต่อระบบการค้า การลงทุน การขนส่ง  และธุรกิจด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ซึ่งมีนักธุรกิจ ชาวเมียนมา ชาวปากีสถาน และนักธุรกิจชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กว่า 100 คน  ขณะเดียวกัน ได้ปิดตัวกลุ่มบริษัท R GLOBAL  Group และกรรมการบริหาร R GLOBAL- WE ARE THE SUPPLY CHAINS INDUSTRY

นายรชต กล่าวว่า GLOBAL  Group จะสร้างมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก( แม่สอด ) มากกว่า 2,500 ล้าน ภายใน 22 เดือนแรก และอีก 3 ปีข้างหน้าเชื่อว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไทย – เมียนมา อ.แม่สอด กับ จังหวัดเมียวดี ของเมียนมา จะมีมูลค่าการค้าชายแดนทะลุหนึ่งล้านล้านบาท ภาคเอกชนไม่ต้องการอะไรมาก แต่ขอให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เอกชนเท่านั้น

สำหรับกลุ่ม GLOBAL  Group มีนักธุรกิจ จาก 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เยอรมันและ มีสหภาพเมียนมาร์ มาเป็นคู่ค้า โดยร่วมทุนในอนาคต ที่าจะสร้างระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ทางอากาศ( เครื่องบิน ) รถไฟ  ทางเรือ และทางบก (รถยนต์) ซึ่ง อ.แม่สอด คือจุดเดียวที่เขื่อมเอเชีย ยุโรป และเชื่อมโลก เป็น 1 เดียวของอาเซียน และประเทศไทย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่