“ควนหนองหงษ์รีเทิร์น”ยางถ้ำ!นัดรวมตัวเวทีใหญ่ 26 นี้

นครศรีธรรมราช:ประธานกลุ่มวิสาหกิจคนกรีดยางรายย่อยถ้ำพรรณรา ร่อนใบปลิวเชิญชวน เกษตรกรชาวสวนผู้เดือดร้อน เข้าร่วมชุมนุมใหญ่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของอาชีพชีวิต นัดเดินทางมุ่งหน้าสู่ควนหนองหงษ์ 26 นี้ที่อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช “นายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจคนกรีดยางรายย่อยถ้ำพรรณรา” (วคยถ.) เปิดเผยว่า ตอนนี้ตนได้ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนและต้องการแก้ปัญหา สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพทำสวนยางพาราในภายหน้า พบกันที่บนตลาดถ้ำพรรณรา เพื่อเดินทางไปทวงถามสัญญาที่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางไว้ที่ราคา 60 บาท หรือ 65 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป“ตอนนี้ใกล้จะปิดกรีดแล้วราคาน้ำยางสดถึงมือเกษตรกรวันนี้วันอาทิตย์ที่19/01/63 ราคา 38 บาท เกือบครึ่งของราคาที่หาเสียงไว้” เป็นความทุกข์ใจของพี่น้องชาวสวนยางอย่างมาก สำหรับการเดินทางเข้าร่วมชุมนุมจะใช้เส้นทาง ตลาดถ้ำพรรณรา-สี่แยกนาเส-ตลาดฉวาง-ตลาดจันดี- ผ่านหน้า กยท.นาบอน-ตลาดทุ่งสง เพื่อเข้าร่วมเวทีชุมชุมที่ควนหนองหงษ์ต่อไป

ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563  เปิดเวทีใหญ่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่เกษตรกรชาวสวนยางและกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มควรจะได้ ร่วมไปถึงการแก้ปัญหาในข้อระเบียบต่างๆ และการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งทุกคนควรช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อความอยู่รอดของอาชีพการทำสวนยางพาราต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น