นครปฐมตรวจพบผู้ป่วย “โคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ อู่ฮั่นประเทศจีน

นครปฐมตรวจพบผู้ป่วย “โคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ อู่ฮั่นประเทศจีน

นครปฐม : โรงพยาบาลนครปฐม ตรวจพบผู้ป่วยต้องสงสัย เป็นโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส “โคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เตือนประชาชน หากมีอาการต้องสงสัย รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. โรงพยาบาลนครปฐม ชี้แจงกรณีรายงาน พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส “โคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

ทั้งนี้โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับการประสานส่งตัว ผู้ป่วยอายุ70 ปี มีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงก่อนปีใหม่ และในช่วง 14 วันหลังเดินทางกลับมามีอาการไข้ หายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ทีมแพทย์ จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข และรับผู้ป่วยไว้ในห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบตามมาตรฐานทันที

ขณะนี้ผู้ป่วย สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์คงที่ ไอนานๆครั้ง ไม่เหนื่อย ไม่มีไข้ และไม่พบภาวะแทรกซ้อน แต่เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว คือ โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูงจึงยังคงต้องดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และรอผลตรวจ ยืนยันทางห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับมาตรการที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการ คือ การรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่โรงพยาบาลนครปฐมได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

1. นอนพักรักษาตัวในห้องแยกโรคมาตรฐาน 2. ถ่ายภาพรังสีปอดเพื่อติดตามการดำเนินโรค 3. ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ 4. รักษาให้ยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการ 5. ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรรู้ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค ดังนี้ 1. อาการไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก 2.ร่วมกับมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 พื้นที่ระบาดเมืองอู่ฮั่น(Wuhan)มณฑลหูเป่ย(Hubei)ประเทศจีน-อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข DDC Hotline โทร.1422

อภิชัย  ศรีม่วงงาม – 77ข่าวเด็ดนครปฐม / รายงาน – ขอบคุณภาพ-ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น