กฟผ. แสดงเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

กฟผ. แสดงเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ.ทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยถวายสัตย์ปฏิญาณและแสดงเจตนารมณ์ คน กฟผ. ร่วมอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวว่า ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน  ส่วนราชการ และประชาชน จ.กาญจนบุรี จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เราทำความดีด้วยหัวใจณ  เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยได้เรียนเชิญ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 100 ต้น ต้นยางนา จำนวน 100 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 660,000 ตัว เพื่อช่วยขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

นอกจากนี้ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ จะร่วมกับพี่น้องประชาชน และเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชันณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร กิจกรรมพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะบริเวณชุมชนต่าง ๆ รวมถึงจัดพิธี

 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.อีกด้วย

กฟผ. จะน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจมาเป็นแบบอย่าง พร้อมส่งเสริมให้พนักงาน มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมาย และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดไปผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่