อุบลฯ ผุดหุ่นยนต์แขนกลสัญชาติไทย ลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์แขนกล

อุบลราชธานี – รวมสินแทรกเตอร์ อุบลฯ จับมือภาคี 3 สถาบัน พัฒนาหุ่นยนต์แขนกลสัญชาติไทย ลดการนำเข้าเครื่องจักรต่างประเทศ

อินทัช อนุพรรณสว่าง  General manager RST Robotic เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของการผลิตหุ่นยนต์แขนกลว่า ปัจจุบันรวมสินไทย มีบริษัทในเครือข่าย 3 บริษัทซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตรแบรนด์ RST และ แบรนด์ Yanmar  ด้านการผลิตจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อผลิตอุปกรณ์ โดยในอดีตเริ่มต้นด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 3 แกน ต่อมามีงานบางประเภทที่ต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามาช่วยงานเชื่อม ปัจจุบันหุ่นยนต์ชนิดนี้ต้องนำเข้าจากต่างปะเทศเท่านั้นและเมื่อหุ่นยนต์เกิดการชำรุด การซ่อมแซมจะต้องจ้างวิศวะกรต่างประเทศเข้ามาซ่อม ซึ่งตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลาในการผลิต ทั้งหมดนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นหุ่นยนต์แขนกล การคิดค้นหุ่นยนต์เริ่มจากหุ่นยนต์พื้นฐานรูปแบบง่าย 4 แกน พัฒนาต่อยอดมาเป็น 6 โมเดล

โดยจุดเด่นของหุ่นยนต์แขนกลนี้เอาไว้ในภาคอุตสาหกรรม ลดแรงงานคนแถมยังสามารถผลิตได้แม่นยำและที่สำคัญเป็นหุ่นยนต์สัญชาติไทย 100% มีการผลิตในประเทศราคาผู้ประกอบการเอื้อมถึง แต่ถึงอย่างไรนั้นปัจจุบันผู้ประกอบการเองก็ยังไม่ไว้ใจสินค้าที่ประเทศไทยผลิตยังคงไว้ใจสินค้าจากต่างชาติอย่างเช่น ประเทศจีน เป็นต้น

ทั้งนี้ทางทีมบริหารได้มีอุดมการณ์ที่อยากจะปรับการรับรู้ใหม่และสร้างแบรนด์สินค้าไทยขึ้นเองพึ่งต่างชาติให้น้อยที่สุด จึงได้หันไปส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทย โดยได้จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลฯ , วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างหลักสูตรระยะสั้นพร้อมชุดฝึก โดยมีความตั้งใจจะนำหลักสูตรและชุดฝึกไปถ่ายทอดให้กับอาจารย์เพราะการถ่ายทอดให้กับอาจารย์เปรียบเสมือนการส่งต่อความรู้ทำให้การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมยั่งยืน

ด้านชุดฝึกหุ่นยนต์แขนกลเพื่อการศึกษาที่ได้พัฒนาร่วมกับ 3 ภาคี ซึ่งระบบจะมีการจำลองแบบมาจากไลน์การผลิตรถยนต์ โดยมีการทำงานอยู่ 3 ส่วน มีส่วนยก ส่วนเคลื่อนย้ายและส่วนการแยกชิ้นประกอบ ซึ่งกลไกดังกล่าวเหมาะกับโรงงานที่ต้องการจะลดแรงงานคนและเพิ่มจำนวนการผลิตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ท้ายนี้  อินทัช อนุพรรณสว่าง ยังฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังมีแผนที่จะเปลี่ยนการผลิตมาเป็นเครื่องจักรหุ่นยนต์ว่า ผู้ประกอบการควรต้องหันมาวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองก่อนว่าปัญหาที่กำลังประสบอยู่แท้จริงแล้วคืออะไรหุ่นยนต์อาจไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง เมื่อผู้ประกอบการทราบถึงจุดบกพร่องตนเองแล้วจึงค่อยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการผลิต ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ทำงานร่วมการเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น