อดีตผู้ว่าประจวบฯ วีระ ศรีวัฒนตระกูล  นั่งนายกสมาคมฯ ประจวบ-มะริด อีกสมัย

อดีตผู้ว่าประจวบฯ วีระ ศรีวัฒนตระกูล  นั่งนายกสมาคมฯ ประจวบ-มะริด อีกสมัย

อดีตผู้ว่าประจวบฯ วีระ ศรีวัฒนตระกูล  นั่งนายกสมาคมฯ ประจวบ-มะริด อีกสมัย

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วีระ ศรีวัฒนตระกูล นั่งนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด ต่ออีกสมัย เพื่อร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนผลักดันจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ก้าวสู่ด่านถาวร  พร้อมมั่นใจเส้นทางคมนาคม 180 กิโลเมตร จากบ้านมอด่อง-ตะนาวศรี-มะริด เมียนมา แล้วเสร็จปลายปีนี้ส่งผลค้าชายแดนเติบโต

วันที่ 12  กรกฎาคม  2561 ที่ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด  ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด พร้อมคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก เข้าร่วมระชุม

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด ซึ่งบริหารสมาคมฯมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 2 ปี กล่าวในที่ประชุมว่าด้วยว่าต้องขอบคุณคณะกรรมการ ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันทำงานให้กับสมาคมฯมาโดยตลอดจนครบวาระ ที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ร่วมกับภาครัฐ มีการร่วมกันขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวระหว่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ จังหวัดมะริด เมียนมา มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อที่จะให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ได้ยกระดับเป็นด่านถาวร  โดยการทำงานของสมาคมฯที่ผ่านมาก็ทำคู่ขนานไปกับภาครัฐก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งในปัจจุบันนี้การเดินทางจากบ้านมอด่อง-ตะนาวศรี-มะริด  หลายปีที่ผ่านมาต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง แต่ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลของเมียนมา และภาคเอกชนหอการค้า สภาอุตสาหกรรมมะริด ได้มีการพัฒนารับปรุงเส้นทางระยะทาง 180 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง และคอนกรีต ซึ่งเสร็จแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งคาดว่าในปลายปีนี้เส้นทางจะแล้วเสร็จ นั่นหมายถึงการเดินทางจะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อเส้นทางเสร็จการขนถ่านสินค้าประมงจากมะริด ที่จะออกมาทางด่านสิงขร จะมีปริมาณมากขึ้นรวมทั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ขณะที่ในฝั่งไทยก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร CIQ ที่บริเวณด่านสิงขรแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ ยังจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด   หลังจากนายกสมาคม คณะกรรมการ ได้หมดวาระลงหลังครบการบริหารมา 2 ปีจึงต้องมีการเลือกตั้งชุดใหม่

ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด ได้เป็นประธานในการเลือกตั้งคณะกรรมการ และนายกสมาคม  ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่มีจำนวน 19 คน และคณะกรรมการชุดใหม่ได้เสนอชื่อ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นั่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด   เป็นนายกสมาคมต่ออีก 1 สมัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ให้เป็นด่านถาวรต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่