อัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเยาวชน นักกฎหมายน้อย

อัยการ

สนง.อัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเยาวชนรู้กฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกัน เป็นนักกฎหมายน้อย จำลองศาลเสมือนจริง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล สร้างแรงบันดาลใจ

ที่หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการ จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายบดี รุ่งศิริแสงรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวฑิตา พิทักษ์สันติสุข รองอัยการจังหวัด ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรม “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน” ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สวมบทบาทเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนาย ฯ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ สร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันนำไปสู่การดำรงอยู่อย่างสงบสุขในสังคม สมานฉันท์ ทำให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเยาวชนนั้นถือเป็นช่วงอายุที่สุ่มเสี่ยง อาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรืออาจกระทำผิดด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

โดยเยาวชนเหล่านี้หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ก็จะเกิดเกราะป้องกันตัว เป็นภูมิคุ้มกัน เกรงกลัวต่อความผิด เช่น ความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาว เรื่องเพศ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้กฎหมาย ด้วยความสนุก

การกระทำผิดของบุตรหลานซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ปกครอง การล่วงละเมิดทางเพศ การพรากผู้เยาว์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูล หรือการกระทำผิดในโลกสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรง และอาจส่งผลให้เยาวชนอนาคตของชาติกระทำผิดกฎหมายทั้งด้วยความตั้งใจ หรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า  กิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการนำร่อง จัดขึ้นที่ โรงเรียนพังโคนวิทยา กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาว แบ่งเป็น 2 รุ่น รวม 214 คน โดยจะจัดต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายทั้งแก่เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

สำหรับกฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรับรู้ อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษ  พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เป็นต้น

เด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตของชาติ โครงการในวันนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ก็ได้มุ่งพัฒนาการศึกษาและยกระดับสติปัญญา(IQ)ของเด็กนักเรียน ควบคู่หลักคุณธรรม จริยธรรม เราต้องสร้างเกราะป้องกันทางกฎหมายให้แก่เด็ก โดยการให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ  พรบ.คุ้มครองเด็ก กฎหมายการค้ามนุษย์ เด็กรักใคร่กัน อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย หรือการโพสต์คลิป การแชร์ข้อมูลบางอย่างอาจเกิดความผิดได้

ศาลจำลอง “นักกฎหมายน้อย”

เราก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นนักกฎหมายน้อย ให้เด็กนักเรียนได้ร่วมแสดงละครสวมบทบาทสมมุติ จำลองเหตุการณ์การกระทำผิด และการพิจารณาพิพากษาคดี เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด ได้คิด ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ  ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้อาจจะเป็นอัยการ หรือผู้พิพากษา ได้ในอนาคต นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสกลนคร กล่าว

เยาวชนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล

ข่าวที่น่าสนใจ

อัยการคุ้มครองสิทธิฯ สกลนคร จัดอบรม “การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน”ลดคดีความ-สร้างความสามัคคี

ผบ.มทบ.29 มอบทุนการศึกษา บุตรกำลังพลที่เรียนดี ขยัน และกตัญญู

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่