จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องวันที่ 11กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา   ณ.ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยในช่วงแรก หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมกันถวายราชสักการะวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   จากนั้น นาย จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อยและวางพวงมาลา พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดี หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรง มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต โดยเฉพาะการส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14    พร้อมทั้งเสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี จึงทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สิริรวมพระชนมนยุ 56 พรรษา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่