จ.สุโขทัย บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2563

วานนี้ ( วันที่ 17 มกราคม 2563 ) เวลา 07.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ถวายพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์สมบัติประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จ.สุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ

และเนื่องในโอกาสในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดลูกหลานพ่อขุน และในช่วงกลางคืนจะได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงชุดอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ถึงวันที่ 19 มกราคม 2563 นี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น