ระดมกำลังเข้าดับไฟป่าหลังสะเก็ดไฟปลิวไปตกทำให้ไหม้อีกหลายจุด

ราชบุรี   ในวันนี้​ ( 18 ม.ค. 63 ) สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี  ไฟยังคงลุกไหม้อีกหลายจุด  หลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการดับไฟป่าพร้อมกับทำแนวกันไฟ ซึ่งลุกไหม้ไปแล้วกว่า 700  ไร่ แต่เนื่องจากมีกระแสลมแรง  ทำให้สะเก็ดไฟปลิว ไปตกในอีกหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกระจายกันเข้าไปดับไฟในแต่ละจุดเพื่อไม่ให้ลุกลามพร้อมกับทำแนวกันไฟให้กว้างขึ้น  ซึ่งขณะนี้ไฟป่าได้ลุกไหม้พื้นที่ป่าอำเภอปากท่อเพิ่มจากเดิมกว่า 60 ไร่  นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอบ้านคา  จ.ราชบุรี ซึ่งมีเขตติดต่อกับอำเภอปากท่อ  ก็เกิดไฟป่าลุกลาม เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าไปดับไฟและทำแนวกันไฟ  แต่เนื่องจากพื้นที่ป่าในอำเภอบ้านคานั้นเป็นป่าไผ่และป่าไม้ผลัดใบ ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี  และพื้นที่นั้นเป็นภูเขาสูงชัน จึงเกิดไฟลุกลามขึ้นและยากต่อการเข้าไปดับไฟ  จึงทำได้เพียงแค่แนวกันไฟไว้เท่านั้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดราชบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น