เปิดชื่อหมู่บ้านจ.ตราด คาดเสี่ยงภัยแล้งปี 63 ทั้งน้ำกิน-น้ำใช้

เปิดรายชื่อหมู่บ้านทั่วจังหวัดตราด คาดการณ์เสี่ยงภัยแล้งปี 2563 ทั้งน้ำอุปโภค-น้ำบริโภค

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตรำด ปี 2563 ที่มี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นเลขานุการศูนย์ฯ ได้คาดการณ์การณ์พื้นที่หมู่บ้านทั่งจังหวัดตราด ที่จะประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2563 ทั้งด้านน้ำทางการเกษตรและน้ำกินน้ำใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น