นพค.14 บ่อไร่ ปล่อยขบวนรถน้ำ พร้อมแจกน้ำช่วยพื้นที่ภัยแล้ง

นพค.14 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำกิน-น้ำใช้ พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง

ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 (นพค.14) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอบ่อไร่ จ.ตราด  พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม  ผบ.นพค.14 ตรวจสภาพความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเขาสมิง จ.ตราด

พ.อ.อมรินทร์ กล่าวว่า ในที่ปีที่จังหวัดตราด มีแนวโน้วประสบภัยแล้งเร็วขึ้น โดยพื้นที่ อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง จ.ฅราด ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 บ่อไร่ ทำให้ทางหน่วยฯเล็งเห็นความสำคัญและปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า จึงได้สั่งการให้กำลังพลเตรียมพร้อมรับมือและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที่หากมีการร้องขอ

“ยานพนะและยุทโธปกรณ์ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 บ่อไร่ ที่ได้เตรียมไว้ เบื้องต้นมีรถบรรทุกน้ำดิบจำนวน  3 คัน รถผลิตน้ำดื่มจำนวน 1 คัน และรถแบคโฮ ส่วนกำลังพลมีจำนวน กว่า 50 นาย ซึ่งสัปดาห์หน้าทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 เตรียมออกแจกจ่ายน้ำดิบให้กับประชาชนในบ้างหลังแล้วในพื้นที่อำบ่อไร่ ซึ่งน้ำดิบที่นำไปแจกจ่ายให้นั้น จะเป็นน้ำดิบในสระน้ำของหน่วยฯที่เก็บไว้ใช้สำหรับหน้าแล้งในทุก ๆ ปี” ผบ.นพค.14 กล่าว

สำหรับภารกิจสนับสนุนภัยแล้งของหน่วยทหารในจังหวัดตราด ตามคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตราด ปี 2563 มีทั้งหมด 3 หน่วยคือ
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด รับผิดชอบอำเภอเมืองตราด 14 ตำบล 89 หมู่บ้าน และอำเภอคลองใหญ่ 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ รับผิดชอบอำเภอบ่อไร่ 5 ตำบล 33 หมู่บ้าน และอำเภอบ่อไร่ 8 ตำบล 66 หมู่บ้าน​ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด รับผิดชอบอำเภอแหลมงอบ 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น