ทุ่มงบ 33 ล้าน พลิกโฉมตลาดโต้รุ่งใหม่เทศบาลเมืองมหาสารคาม

โฉมใหม่ -ตลาด-โต้รุ่ง-มหาสารคาม

มหาสารคาม -เทศบาลเมืองมหาสารคามทุ่มงบ 33 ล้าน พลิกโฉมตลาดโต้รุ่งใหม่ ยกระดับมาตรฐานอาหารคุณภาพ เสริมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

ที่อาคารตลาดโต้รุ่งหลังใหม่ ถ.ผังเมืองบัญชา เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป ทำพิธีเปิดอาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลโฉมใหม่ โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดให้บริการตลาดแห่งนี้อย่างเป็นทางการ

จากนั้นพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำพิธีเจิมป้ายหินที่แสดงรายละเอียดการก่อสร้างภายในอาคาร และประพรมน้ํามนต์แก่พ่อค้าแม่ค้าเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบป้ายร้านอาหารสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อรับรองคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งสาธิตทำอาหารและแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมกันอีกด้วย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ กล่าวว่า นับเป็นการพัฒนาอีกขึ้นของจังหวัดมหาสารคาม ที่จะมีอาคารตลาดโต้รุ่งหลังใหม่  ที่มีความเป็นระเบียบและสวยงามภายในกว้างขวาง มีการวางระบบสาธารณูปโภคถูกสุขลักษณะ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการอย่างครบครัน มีรายค้าที่ผ่านการคัดเลือกทั้งมาตรฐานคุณภาพและรสชาติจำนวนมากกว่า 100 ร้านค้า  โดยภายในตลาดนอกจากมีอาหารจำหน่ายและยังมีสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่หลากหลาย และพืชผักผลไม้ที่สดใหม่ในราคายุติธรรม ซึ่งตลาดโต้รุ่งหลังใหม่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการรักษามาตรฐานนี้ต่อไปได้ ก็จะทำให้มีผู้คนอยากมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ด้าน นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า ตลาดโตรุ่งมหาสารคามเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2511 เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณถนนศรีราชวงศ์หรือบริเวณสี่แยกธนาคารกสิกรในปัจจุบันยาวลงไปจนถึงหน้าวัดสามัคคี ต่อมาได้ย้ายมาบริเวณริมถนนนาควิชัยหรือด้านหลังโรงเรียนผดุงนารี และในปี พ.ศ.2543 เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ย้ายตลาดโต้รุ่งมาไว้ที่บริเวณข้างสนามกีฬาสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่โล่งไม่มีอาคาร ผู้ประกอบการจะนำรถเข็นมาตั้งวางเพื่อจำหน่ายอาหาร และในฤดูฝนจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถจำหน่ายอาหารได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ก่อสร้างตลาดโต้รุ่งหลังใหม่ขึ้น โดยได้รับอนุมัติเงินกู้จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกิจการเทศบาลจำนวนเงิน 33 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคาร บนที่ตั้งเดิมเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร เน้นให้มีความทันสมัย แข็งแรง ได้มาตรฐาน วางระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขลักษณะ และจัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สะดวก ปลอดภัย

สำหรับการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งหลังใหม่แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ลานจอดรถ สามารถรองรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้ประมาณ 100 คัน ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ร้านอาหารจำนวน 117 ร้านค้า พื้นที่รับประทานอาหารกว้างขวาง และห้องสุขาชาย-หญิง ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับตลาดของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้เป็นครัวของเมืองที่มีมาตรฐาน รับรองทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะมาเลือกซื้ออาหาร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น