ขอนแก่นเปิด “บ้านโฮมแสนสุข” เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

คนไร้บ้าน

ขอนแก่น – ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมเปิด “บ้านโฮมแสนสุข” สร้างคุณภาพชีวิตและที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน ในสังคมเมืองใหญ่

วันนี้ (17 ม.ค.63) ที่ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น (บ้านโฮมแสนสุข) ถนนเหล่านาดี 12 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการพัฒนาสถาบันองค์กรชุมชน และ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นประธานใน “พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น (บ้านโฮมแสนสุข)” โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนมูลนิธิผู้อยู่อาศัย เครือข่ายคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับฟังเสียงผู้เปราะบางทางสังคมร่วมในพิธี

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข  การแสดงดนตรีและจินตลีลาโดยกลุ่มเยาวชนบ้านลูกรัก  เวทีเสวนาหัวข้อนโยบายและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน  เวทีเรื่องเล่าเร้าพลังการทำงานเพื่อคนจนและกลุ่มผู้เปราะบางในเมืองขอนแก่น  ตลาดนัดเรียนรู้  รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชม-ชิม-แบ่งปันของกลุ่มคนไร้บ้าน

โอกาสนี้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ และภาคประชาสังคม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน คนเปราะบาง และคนจนผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มคนเปราะบาง และคนจนผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์และโอกาสในจังหวัดขอนแก่นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเท่าเทียมเป็นธรรมและยั่งยืน

สำหรับพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่นนั้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมอบโฉนดที่ดิน และงบประมาณการก่อสร้างให้กับผู้แทนของชุมชนที่ได้กำหนดสถานที่ตั้งโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ที่บริเวณ ถ.เหล่านาดี 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นที่พักพิงและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพให้กับคนไร้บ้านในจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้างแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ ราคา 16,500,000 บาท โดยมีแผนการก่อสร้างอาคารชั้นครึ่ง ขนาด 880 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง 8,000,000 บาท รวมค่าที่ดินและอาคาร เป็นเงินจำนวน 24,500,000 บาท สามารถรองรับผู้อาศัยได้จำนวน 136 คน โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ามาพักอาศัยอยู่ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการชุมชนได้กำหนดไว้  ตามนโยบายภาครัฐในด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  เพื่อให้เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในอนาคตศูนย์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งหลักของชีวิต พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ ด้านกลุ่มอาชีพ ด้านสวัสดิการ การดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น