กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงเลี้ยงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกของประเทศ(คลิป)

ชัยภูมิ – รวมกว่า 5 สายพันธุ์หลัก ทั้งประเภทสวยงาม และประเภทสุดยอดสุนัขดมกลิ่น เพื่อขยายผลนำไปช่วยงานด้านการป้องกันปราบปรามช่วยค้นหายาเสพติดและวัตถุระเบิด พร้อมเป็นการบูรณาการในการช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษให้เกิดสภาพจิตใจมีความอ่อนโยนในการเลี้ยงสุนัขได้มากขึ้น และนำไปประกอบยึดเป็นอาชีพเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข เพื่อสร้งอาชีพ ช่วยคืนคนดีสู่สังคม ที่มีคุณภาพหลังพ้นโทษเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมขยายผลไปในเรือนจำในอีกทั่วประเทศให้มากขึ้น!

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 17 ม.ค.63  นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ และหัวหน้าหน่วยระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข ขึ้นนำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกฤษณะ  ทิพยจันทร์ เป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิและผู้ดูแลโครงการนำร่องครั้งนี้ ที่จะมุ่งเน้นเป็นเรือนจำนำร่องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแออัดของผู้ต้องขังโทษสถานเบาในระดับเรือนจำประจำจังหวัดที่จ.ชัยภูมิจะมีผู้ต้องขังต้องโทษไม่เกิน 15 ปี

โดยนายสามารถ ฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยการเลี้ยงสุนัข เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังมีการปรับพฤติกรรมให้มีจิตใจอ่อนโยนในทุกเรือนจำในทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้มีความมตตากรุณาต่อสัตว์ ตลอดจนคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำฯในทั่วประเทศที่มีมากกว่า 4 แสนคนในปัจจุบัน

ทางกระทรวงยุติธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำ ที่ให้การบูรณาการทุกด้านให้เกิดความหลากหลายในการเข้าไปส่งเสริมมีอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้ต้องขัง ที่ใกล้พ้นโทษให้มีแนวทางและมีสภาพจิตใจที่ลดพฤติกรรมรุนแรงให้น้อยลงก่อนออกไปสู่สังคม และไม่หันกลับไปกระทำผิดซ้ำให้เกิดความเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น ซึ่งมีผลวิจัยว่าการเลี้ยงสุนัข จะเข้ามาช่วยเสริมพัฒนาสภาพจิตใจที่ทำให้คนเกิดสภาพจิตใจที่เกิดความอ่อนโยนได้มากขึ้น

ครั้งนี้จึงมีการดำเนินโครงการโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข นำร่องขึ้นที่ภายในเรือนจำจ.ชัยภูมิ เป็นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการอบรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษรุ่นแรกในการเลี้ยงสนุขใน 5 สายพันธุ์หลัก ทั้งประเภทสวยงาม และสามารถช่วยนำไปบูรณาการช่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ที่จะมีสุนัขประเภทดมกลิ่นยาเสพติด และวัตถุระเบิดได้ ประกอบด้วย สายพันธุ์ชิวาวา,ปั๊ก,ปอมเมอเรเนี่ยน,มินิเออร์ และบีเกิ้ล ซึ่งจะเป็นการบูรณาการ ในด้านการเพาะพันธุ์สุนัขบีเกิ้ล ที่จะสามารถนำไปช่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปราบปรามยาเสพติดในการให้สุนัขพันธุ์นี้ไปช่วยค้นยาเสพติดและวัตถุระเบิด ครั้งนี้ได้อีกด้วย

โดยที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จะทำให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษได้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนองและครอบครัวภายหลังพันโทษไปได้อย่างยั่งยืน และจะขยายผลต่อไปในเรือนจำในทั่วประเทศตามโครงการโรงลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข เพื่อสร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นในทั่วประเทศต่อไปด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น