รมต.เทวัญลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

รมต.เทวัญลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบไปด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมาเขต 2, นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนแล้ง)​ ด้านพืช ปี 2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ รองนายกเทศมนตรีตำบลพุดซา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปในการพบปะพี่น้องประชาชน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปีนี้อาจมีภาวะฝนทิ้งช่วงเหมือนกับปีที่แล้ว และอาจประสบปัญหาน้ำแล้งที่รุนแรงกว่า จึงอยากรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และงดปลูกข้าวนาปรังเพื่อลดการใช้น้ำในช่วงน้ำแล้ง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยแล้งโดยด่วน และขอความร่วมมือภาคราชการและประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อที่จะฝ่าวิกฤติในปีนี้ไปให้ได้  ในส่วนของรัฐบาลได้ผลักดันงบประมาณในการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำในปีนี้ กว่า 3,000 ล้านบาท

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณความช่วยเหลือชดเชยความเสียหาย โดยอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้แก่ 20 ตำบล 133 หมู่บ้าน พื้นที่เสียหาย 45,387.25 ไร่ เกษตรกร 5,281 ราย วงเงินช่วยเหลือ 60,879,150.50 บาท นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เกษตรกรพิจารณาขอรับการช่วยเหลือ  ในส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมา เกษตรกรได้ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 2 โครงการได้แก่  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพพันธ์ข้าว จำนวน 4,627 ครอบครัว และอาชีพด้านประมงจำนวน 190 ราย

ภายหลังพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่บริเวณบึงพุดซา ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าปริมาณน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น