ตราด-เปิดงานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

เปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ชาวตราดนับพันร่วมงาน

เวลา 11.00 น. วันที่ 17 มการคม 2563 บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด   เป็นประธานเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34ประจำปี 2563  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หน่วยงานราชการของจังหวัดตราด ประชาชน ร่วมพิธีเปิดกว่า 1,000 คน

โดยการงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทย จำนวน 36 นาย ที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง วันที่ 17 มกราคม 2484 หรือเมื่อ 79 ปีที่แล้ว

โดยในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีตักบาตร และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยที่เสียชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้าง พิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย ในช่วงบ่ายจะมีการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมประกอบพิธีลอยพวงมาลา บริเวณเกาะลิ่ม ด้านทิศใต้ของเกาะช้าง  โดยปีนี้กองทัพเรือ ได้นำเรือหลวงตากสิน เป็นเรือประธานประกอบพิธีลอยพวงมาลา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย การโชว์กระโดดร่มของกองทัพเรือ การออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีจากกองทัพเรือ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น