เขาใหญ่โชว์ผลการควบคุมขยะในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

 

เมื่อเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมเต็มลานกางเต็นท์ลำตะคอง

16 มกราคม 2563 นายสมโภชน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำคณะสื่อมวลชน ไปดูผลของการจัดการขยะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งนายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการว่า…

นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อธิบายถึงการแยกขยะและตู้ทิ้งขยะและถังน้ำหมักชีวภาพ

“….อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ดำเนินการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง และห้ามเด็ดขาดสำหรับภาชนะโฟมทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับนโยบายแล้วนำมาดำเนินการอย่างจริงจังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งหลาย โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ และมาเน้นย้ำในส่วนของพื้นที่ของอุทยานฯเขาใหญ่เองด้วย

………ในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากในแต่ละวัน แต่ขยะที่เกิดขึ้นบนเขาใหญ่ มักไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาแบบเช้าไป-เย็นกลับ แต่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาพักแรม และซื้อสิ่งของต่างๆขึ้นมารับประทานขณะพักแรม ซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเป็นปัญหามาก อย่างเช่นที่เคยเห็นทางสื่อต่างๆ เช่น กวางมารื้อและกินอาหาร บางทีก็กินถุงพลาสติกเข้าไป หรือลงมารื้อถังขยะเศษขยะ ซึ่งปัญหานี้มีการณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักการแยกขยะก่อนที่จะนำมาทิ้ง คือถ้าเป็นเศษอาหาร พืชผัก ผลไม้ จะให้นักท่องเที่ยวนำมาใส่ในถังหมัก ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ แล้วนำน้ำหมักเหล่านี้ไปในใช้ห้องน้ำ ในท่อระบายน้ำ ท่อน้ำจากร้านอาหารต่างๆ แล้วจะมีถังเป็นตะแกรงสำหรับใส่ขวดน้ำต่างๆ ส่วนขยะพลาสติกขยะ จะให้ใส่ถุงแล้วนำมาทิ้งในห้องรวมขยะ ที่มีตะแกรงมีฝาปิดมิดชิด กันสัตว์มารื้อ โดยจะมีที่รวมขยะเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปในลานกางเต็นท์ เช่นที่ลานกางเต็นท์ลำตะคอง ซึ่งค่อนข้างกว้างก็จะมีกระจายไปโดยทั่ว หรือลานที่เล็กลงอย่างลานผากล้วยไม้ก็เช่นเดียวกัน….”


“….การดำเนินการนี้ มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ที่มีคนเข้ามาใช้บริการบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สูงสุดวันละสองหมื่นคน มีพักค้างแรมราว 3,000 คน เต็มทุกลานกางเต็นท์ เมื่อมีการรณรงค์อย่างมาก มีการประกาศเสียงตามสายตลอดเวลา มีเจ้าหน้าที่เดินแนะนำ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ลดปริมาณขยะที่เคยสะสมบนเขาใหญ่ไปได้อย่างมาก
……เราพยายามจะให้นักท่องเที่ยวนำขยะลงไปทิ้งด้านนอกพื้นที่อุทยาน โดยจะเห็นว่าเราจะไม่มีถังขยะมากนัก ถังขยะจะน้อย แต่จะขอความร่วมมือให้นำขยะออกไปทิ้งนอกพื้นที่อุทยานให้มาที่สุด ซึ่งขยะที่อยู่บนเขาใหญ่หลังจากทีมีการแยกขยะแล้ว จะมีการเก็บขยะวันละครั้ง แต่ในช่วงเทศกาลที่นักท่องเที่ยวมีมาก อาจจะมีการเพิ่มรอบมากขึ้น ขยะเหล่านี้ส่วนที่จะต้องถูกกำจัดจะถูกนำส่งเทศบาลตำบลหมูสีเพื่อกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนขยะที่สามารถขายได้ก็จะนำไปขายทำรายได้เข้าสวัสดิการ จากการที่ทดลองทำมาในเทศกาลใหญ่ๆ อย่างปีใหม่ แล้วไม่มีปัญหาขยะ ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องขยะ….”

“แต่ส่วนที่สำคัญอย่างมากคือนักท่องเที่ยว ที่ต้องช่วยกันอย่างมาก เก็บและแยกขยะช่วยกัน นอกจากจะลดปัญหาขยะบนเขาใหญ่ ให้เป็นเขาใหญ่ที่สวยงามของทุกคนแล้วยังช่วยป้องกันสัตว์มารื้อ กินถุงพลาสติกด้วย…”


……ซึ่งในครั้งนี้ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีรถยนต์จากวัดของหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม นำญาติโยมลงไปในทุ่งกระทิง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าว่าได้มีการเข้าไปพูดคุยและขอความร่วมมือกับทางวัดแล้วว่าต่อไปคงกระทำแบบนั้นไม่ได้ ต้องมีการขออนุญาตจากทางเขตห้ามล่าเหมือนเช่นนักท่องเที่ยวทั่วไป

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวี ต.วังหวี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นภิกษุที่มีบารมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และได้ช่วยเหลือในการดำเนินการในการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผ้งมา ตั้งแต่ต้น ช่วยเหลือทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ และเป็นคนที่ประสานทำความเข้าใจกับประชาชนใกล้แนวเขตในการช่วยกันดูแลสัตว์ป่าที่ออกไปนอกแนวเขต แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการพูดคุยแล้วหลวงพ่อท่านก็เข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดี และจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก….

……………………………………………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น