โอดี้ FM ภูเก็ต ชวนชาวอุบลฯสร้างวินัยจราจร “ลดเจ็บ ลดตาย”

หมวกกันน็อก

ธนโชติ รัตนโกเศศ ผู้จัดการสาขามุกดาหาร บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัย เปิดเผยถึงความเป็นมาของป้ายรณรงค์ต่างๆตามท้องถนนในจังหวัดอุบลฯ ว่าป้ายทั้งหมดเกิดจากสื่อหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อว่า โอดี้ FM   เป็นสื่อที่มีอุดมการณ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ลดเจ็บ ลดตาย ลดพิการ”

โดยใช้งบประมาณส่วนตนเข้ามาช่วยสร้างการรับรู้ถึงการลดอุบัติเหตุ ซึ่งทาง โอดี้ FM นั้นเริ่มทำกิจกรรมการรณรงค์นี้ทั่วประเทศเป็นเวลาทั้งหมดเกือบ 21 ปี โดยแนวคิดหลักของ โอดี้ FM จะเป็นตัวเชื่อมพร้อมแสวงหาหน่วยงานต่างๆกับภาคประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน

ด้านการดำเนินงานของ โอดี้ FM จะเริ่มจากการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน โดยจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโฆษณา,คลิปรณรงค์,สปอร์ตวิทยุ,รถแห่ เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยทำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่องรถจักรยานยนต์ เพราะมูลเหตุหลักของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคือการได้รับบาดที่ศีรษะหรือสมองได้รับการกระทบกระเทือน ทั้งนี้ โอดี้ FM ยังมีความคิดว่าทุกคนบนโลกนี้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราทุกคนจะต้องไม่ตาย

ส่วนการประชาสัมพันธ์ก็จะเน้นทำควบคู่ไปกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้คนในพื้นที่มีความตระหนักและรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัยกันต่อไป อย่างไรก็ตามจังหวัดอุบลฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเพราะจังหวัดอุบลเองก็เป็นจังหวัดอันดับต้นๆของประเทศไทยที่เข้มงวดเรื่องวินัยจราจร มีการตั้งด่านปรับและเผ้าระวังอุบัติอยู่เสมอ

จากสถิติมูลนิธิไทยโรดส์ การสวมหมวกนิรภัยของคนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีการสวมใส่หมวกนิรภัยเพียงแค่ 39 % แยกแบ่งเป็นคนขับ 45%  ผู้โดยสาร 18% และจากการรายงานยอดผู้เสียชีวิตทั้งประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ของบริษัทกลาง พบว่ามียอดผู้เสียทั้งหมด 692 คน    บาดเจ็บและพิการ 43,173 คน โดย 80% ของอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยอดทั้งหมดเป็นที่น่าห่วงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องตระหนักหันมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา, สถาบันครอบครัว,หน่วยงานต่าง,สถานประกอบการ ต้องสร้างมาตรการทางสังคมให้เข้มแข็งปลูกฝังการรักตัวเองและสร้างวินัยในการดูแลความปลอดภัยให้กับตนเอง

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น