จิตอาสา วทบ.65 ออกบำเพ็ญประโยชน์

น่าน จิตอาสา นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 65 และคณาจารย์ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จิตอาสานักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำรุ่นที่ 65 และคณาจารย์ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

โดย จิตอาสานักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำรุ่นที่ 65 และคณาจารย์ ร่วมกับ จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายค่ายพิชัยดาบหัก ออกตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

และจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 35 อุตรดิตถ์ ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็กนักเรียน และปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

และจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน ได้ออกบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดถนน ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ พันเอก สมัย ขำพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 อุตรดิตถ์ จิตอาสา นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำรุ่นที่ 65 กล่าวว่า ได้นำกำลังพลจากโรงพยาบาลค่ายค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 อุตรดิตถ์

และคณะจิตอาสา คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรประจำรุ่นที่ 65 ออกบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้ใหม่ ทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นแก่นักเรียน ทั้งจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน ได้ออกบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดถนน ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนการสอนของน้องๆ นักเรียน

และการที่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 65 ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนน่านปัญญานุกูล รวมถึง ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักให้การตรวจรักษาคณะครู และนักเรียนนั้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีพฤตินิสัยอันพึงประสงค์ คือความเสียสละต่อส่วนรวม มีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลสังคมเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงสงบสุข และพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย น่าน77ข่าวเด็ด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น