มทบ.29 ร่วมกับจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ครบรอบ 1 ปีท่วมใหญ่

พัฒนา

ใกล้ครบรอบ 1 ปี ท่วมใหญ่สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เตรียมความพร้อม โดยร่วมกับ มทบ. 29 พัฒนา และปรังปรุงภูมิทัศน์  โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเป็นจุดสำคัญรับมวลน้ำจากตัวเมืองก่อนพร่องลงสู่หนองหาร

ที่บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มอบหมายให้ พันโทเฟื่อง คุณากร รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 29 นำกำลังพลทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมครูฝึก ประชาชนจิตอาสา รด.จิตอาสาร่วม พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร

โดยมีนายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องจักรจากเทศบาลนครสกลนคร ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะที่อุดตัน  ตัดต้นไม้ที่กีดขวาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อบำบัดน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำเสียจากตัวเมือง รวมถึงมวลน้ำหากเกิดอุทกภัย  ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา

บ่อบำบัดแห่งนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญ ซึ่งรับมวลน้ำจากตัวเมืองเกือบทั้งหมด ก่อนพร่องน้ำลงสู่หนองหาร โดยอุทกภัยเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลนครสกลนคร ก็ได้ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และ ศูนย์ ปภ.เขต 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว เร่งระบายน้ำ จนสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ค่อยๆ คลี่คลายในที่สุด นอกจากนี้อนาคตยังมีแผนปรับปรุงบ่อบำบัด เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการขุดลอกอีกด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร สร้างเครือข่ายแจ้งเตือน ภัยพิบัติ ภาคประชาชน เตรียมพร้อมรับมือทุกเหตุการณ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น