ครั้งแรก! จัดทำ ‘มาตรฐานอาชีพ จัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)’

กรุงเทพฯ – สคช. ร่วมภาครัฐ-เอกชน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม MICE ที่เติบโตต่อเนื่อง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ MICE ซึ่ง สคช.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและจัดการประชุมนิทรรศการ (TCEB) มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดทำมาตรฐานฯ อาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
นางสาวจุลลดา ระบุว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ การจัดประชุมและนิทรรศการ มุ่งหวังเพื่อพัฒนาและยกระดับคนในอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักสากล แม้อุตสาหกรรม MICE จะก้าวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนแล้วก็ตาม แต่เพื่อการยอมรับของทั่วโลก และเพื่อเป็นการยกระดับกำลังคนในอุตสากรรมฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำมาตรฐานอาชีพขึ้น เบื้องต้น คาดว่าจะใช้เวลาราว 1 ปี ก่อนที่มาตรฐานนี้จะคลอดออกมาพร้อมประกาศใช้

“อุตสาหกรรมไมซ์ นับเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หากมีมาตรฐานสามารถแข่งขันระดับสากลได้อีก ต่างชาติจะมีความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์มากขึ้นด้วย ก็เท่ากับเป็นการสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศด้วย” นางสาวจุลลดา กล่าว

ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไมซ์ สร้างเม็ดเงินให้ประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10-12% ต่อปี และปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากพอสมควร
ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมไมซ์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เพราะไม่เพียงจะสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยังเป็นการสร้างมาตรฐานบุคลากรให้เท่ากันทั้งประเทศ เนื่องจากไมซ์เป็นอุตสาหกรรมบริการ จำเป็นต้องมีบุคลากรมืออาชีพ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับเวทีโลก ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนี้ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่จำนวนมาก จึงมั่นใจว่ามาตรฐานอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ จะยกระดับคนทั้งประเทศไปพร้อมกัน ที่สำคัญ มีผู้ประกอบการเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ รอบุคลากรมืออาชีพที่ได้การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอยู่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น