ระนอง พร้อมเจ้าภาพ “ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ NAVY TRITHLON Season 2”

ระนอง พร้อมเจ้าภาพ “ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ NAVY TRITHLON Season 2”

ระนอง-จังหวัดระนอง ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัด ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ NAVY TRITHLON Season 2 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ” สนามที่ 2 จังหวัดระนอง

(8 ม.ค.63) ที่ ห้องประชุมพลับพลึงธารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะ ร่วมปรึกษาหารือกับ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัด ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ NAVY TRITHLON Season 2 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ” สนามที่ 2 จังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้การแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 2 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ” สนามที่ 2 จังหวัดระนอง จะมีการจัดการแถลงข่าวในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระนอง และทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 20- 21 มีนาคม 2563 โดยมีพิธีเปิด ณ ท่าเรืออเนกประสงค์ จังหวัดระนอง

ซึ่งคาดว่าจะมีนักไตรกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขันกว่า 3000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้กำลังพลและประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จัดการแข่งขัน และเพื่อเทิดพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงเสียสละหยาดเหงื่อและแรงกายให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีศักดิ์ศรีทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ” (www.facebook.com/ไตรกีฬาเฉลิมพระเกียรติ-532067847258307)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น