นักศึกษาม.อุบลฯ พัฒนาแอป รู้ทันท้องเสีย เมื่อจู๊ด ๆ จะใช้ยาอะไร

ท้องเสีย ยาแก้ท้องเสีย

อุบลราชธานี – 2 นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน รู้ทัน ท้องเสีย สนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และ นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ซึ่งสามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง “ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที”

ร่วมกับคำแนะนำในการดูแลตัวเองต่างๆหลังจากมีอาการท้องเสีย โดยมี รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล และ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ทั้งนี้ สามารถโหลดใช้ได้แล้ว ทาง google play (android) และช่องทางเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=wb.wombat.rdubu

นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” เป็นหนึ่งของรายวิชารายวิชาสารนิพนธ์ หรืองานวิจัย โดยมีการเก็บข้อมูล การนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การจัดทำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ที่ใช้ในการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกับเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” สามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น และประกอบกับประชาชนทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าถ้าท้องเสียต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ แต่ที่จริงแล้วถ้าท้องเสียเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อ ยาฆ่าเชื้อจะไม่มีความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีการประเมินอาการเบื้องต้น

นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการใช้งาน หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ผ่านช่องทาง google play (android) ในแอพ “รู้ทัน ท้องเสีย”  เมื่อเราเข้าสู่ระบบจะมี 4 เมนู หลักให้ใช้งาน ประกอบด้วย เมนูการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ  เมนูคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เมนูข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ  และเมนูผู้พัฒนาระบบหรือจัดทำ ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้งานพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็วประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง “ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที”

นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และ นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา ที่พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ช่วยในประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น พิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากยาและความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น