จ.สุราษฎร์ธานีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล

สุราษฎร์ธานี-วันนี้(7 ม.ค.63)  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จัดขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหัวเตย  ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อให้บริการด้านการแพทย์  ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล ทุรกันดาร  การคมนาคมไปมาไม่สะดวก  ให้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง  อาทิ  ตรวจรักษาโรคทั่วไป  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  การบริการแพทย์แผนไทย  โรคทางทันตกรรมและให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ  เป็นต้น  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น