Biz club สตูล พบพาณิชย์จังหวัดสตูล ชูนโยบาย พร้อมเดินหน้าเคียงข้างพาณิชย์ ประสานพื้นที่เพื่อจัดแสดงสินค้า


นายปยุต ติ้นสกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz club สตูล กล่าวว่า ทาง เครือข่าย และพันธมิตรกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต่อยอดมากจาก รุ่นพ่อ หรือ จากครอบครัวนักธุรกิจ แล้วมารวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยใช้ วัสดุในพื้นที่ จ.สตูล และในวันนี้ได้มีสินค้าที่อยู่ในมือ มากมายหลายชนิด ผ่านมาตรฐานสากล​ ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี ดังนั้น ทางกลุ่ม ต้องการที่จะสนองนโยบายของรัฐบาล​ และเป็นพันธกิจของกลุ่ม​ คือการผลักดันผู้ประกอบการตัวเล็กในพื้นที่​ (micro SMEs)​ ให้สินค้าของกลุ่มได้มีโอกาสกระจายออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น จึงได้ เข้าพูดคุยกับ นายสุภาพ จีนเมือง หัวหน้าพาณิชย์ จ.สตูล ถึง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ซึ่ง Biz​ club​ สตูลได้ เสนอขอให้ ทางพาณิชย์ฯ ประสาน นายกอบจ.สตูล เพื่อขอใช้พื้นที่ kiosk ในการวางโชว์สินค้าของกลุ่ม ที่ท่าเทียบเรือปากบารา ซึ่งทาง หพาณิชย์จังหวัดสตูล ก็ได้ รับปากที่จะพูดคุยให้ และยังเสนอที่จะทำเพจของสำนักงานพาณิชย์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มให้ออกไปสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz club สตูล กล่าวต่อไปว่า ทางภาคีเครือข่าย​ซึ่งประกอบด้วย​ Biz​ Club, สมาพันธ์SMEs., บริษัทประชารัฐรักสามัคคี, หอการค้่า, YEC., สภาอุตสาหกรรมจังหวัด​, สภาเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับ วิทยาลัยราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล จัดทำบูรณาการโครงการ “ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล” เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการทำกิจกรรมหรือการพบปะ แก่นักธุรกิจที่ต้องการจะเข้ามา ศึกษาหาความรู้ในเรื่องการผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตนเอง จะผลิต ออกสู่ตลาด​

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น